Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela oraz dyrektora szkoły

Od 1 września 2018 r. obowiązują istotne zmiany w Karcie Nauczyciela. Niniejsza Książka koncentruje się na praktycznych problemach wynikających ze stosowania nowych przepisów. Ocena pracy i awans zawodowy nauczyciela a także dyrektora szkoły