Obligacyjne skutki ustawowego prawa odstąpienia od umowy

Cena 74.89 zł Katalogowa 99 zł

Autorka prezentuje kompleksowy, spójny model wzajemnych rozliczeń stron po dokonaniu odstąpienia od umowy. Ma on charakter uniwersalny, ponieważ jest niezależny od kwestii przejścia lub nieprzejęcia własności rzeczy po odstąpieniu, W jaki sposób również może dotyczyć wszystkich rodzajów umów. Rozważania zawarte w książki zostały wzbogacone konkretnymi przykładami praktycznymi, na podstawie których ukazano wady i zalety funkcjonowania różnych koncepcji dotyczących rozliczeń po dokonaniu odstąpienia. W książce uwzględniono polskie przepisy prawne i regulacje innych państw dotyczące omawianych zagadnień. Zaprezentowano orzecznictwo Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych a także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także poglądy doktryny.