Najnowsze wydanie Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Zobacz Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka
Samorządowe centra usług wspólnych Założenia i praktyka

Robert Gawłowski Joanna Modrzyńska Paweł Modrzyński Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282031 Wydanie 2018

Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy p ...

Zobacz Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5)
Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5)

Informator 2019 Wolters Kluwer Polska Isbn 0239-099X 01 Wydanie 2018

Informator Prawniczy 2019 niebieski (format A5). Funkcjonalny informator dla prawnika. Zawartość informatora: praktyczne kalendarium, obszerny wykaz instytucji prawniczych w tabelach, zestawienie przepisów o kosztach, mapa Polski, registry, dwie tasiemki, odrębny notatnik tel ...

Zobacz Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5)
Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5)

Informator 2019 Wolters Kluwer Polska Isbn 0239-099X 02 Wydanie 2019

Informator Prawniczy 2019 zielony (format A5) ...

Zobacz Nomenklatura scalona (CN)
Nomenklatura scalona (CN)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046578 Wydanie 2018

Książka Nomenklatura scalona (CN) wprowadzona rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r. zmieniającym załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryf ...

Zobacz Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz

Jerzy Gierusz Katarzyna Koleśnik Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043959 Wydanie 2018

Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego kom ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria Rup Wojciech Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046004 Wydanie 2018

Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sie ...

Zobacz Struktury wynagradzania pracowników
Struktury wynagradzania pracowników

Sekuła Zofia Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326444517 Wydanie 2013

Celem książki jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody przeciwdziałania dy ...

Zobacz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

Rafał Nawrocki Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046325 Wydanie 2018

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobran ...

Zobacz Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura
Metodyka sporządzania umów gospodarczych Cempura

Aleksandra Cempura Anna Kasolik Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248501 Wydanie 2018

Metodyka zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W metodyce autorki zawarły:- ...

Zobacz Polska wielka księga historii
Polska wielka księga historii

Wydawnictwo Bellona Isbn 9788374471848 Wydanie 2015

Wielka księga historii odsłania w taki sposób wiele poruszających wyobraźnię wzorów, jakie w barwnej tkaninie polskich dziejów przez około czterdzieści pokoleń wytworzyły indywidualne ludzkie losy, ich dramatyczne sploty, krwawe wzloty i bezkrwawe upadki. Wolność i ...

Zobacz Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046028 Wydanie 2018

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń ...

Zobacz Literatura chicano chicana
Literatura chicano chicana

Kardyni Mieszko A. Rogoziński Paweł Dr Lex Isbn 9788361448679 Wydanie 2013

W literaturze Ameryki Łacińskiej wykształcił się nurt, który nie ma sobie podobnego w literackich dziejach świata. Łączy on bowiem tradycje latynoamerykańskie z tradycjami Stanów Zjednoczonych Ameryki, a to za sprawą ruchu chicano, którego twórcami byli Meksykanie e ...

Zobacz Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 4
Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych Część 4

BuryMagdalena Filipczak Sylwia Gozdek Szumiak Katarzyna Wydawnictwo Edukacyjne Isbn 9788363590727 Wydanie 2017

Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych to zbiór zadań dla młodzieży i dorosłych cierpiących na zaburzenia sprawności komunikacyjnych w związku z zespołem czołowym, pragnozją, spektrum zaburzeń autystycznych oraz innymi trudnościami ograniczającymi zdolność do wcho ...

Zobacz Budownictwo ujednolicone przepisy Legis
Budownictwo ujednolicone przepisy Legis

Legis Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467201 Wydanie 2018

Książka wyd. Legis na 2018 rok przydatna podczas przygotowywania się do egzaminu na uprawnienia budowlane podzielona jest na dziesięć głównych działów:1. Ustawa - Prawo budowlane na 2018 rok2. Warunki techniczne obiektów budowlanych.3. Samodzielne funkcje techniczne w b ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Andrzej Barański Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska Maria Szymańska Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630 Wydanie 2018

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifik ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian
Kodeks pracy Komentarz Świątkowski Marian

Komentarze Kodeksowe Andrzej Marian Świątkowski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288934 Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), która określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Komentarz zawiera dogłębną analizę przepisów regulujących takie kwestie jak: stosunek pracy, wynagrodzenie ...

Zobacz Meritum Prawo Oświatowe
Meritum Prawo Oświatowe

Krzysztof Gawroński Stefan Kwiatkowski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381249188 Wydanie 2018

Meritum zawiera kompleksowe informacje z zakresu prawa oświatowego, prawidłowy sposób jego interpretacji, stosowania, a także klucz do rozwiązywania bieżących problemów prawnych. ...

Zobacz Płace od A do Z ćwiczenia
Płace od A do Z ćwiczenia

Cieślak Monika Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak Isbn 9788362838981 Wydanie 2018

Kolejne wydanie pierwszej na rynku książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania ...

Zobacz Kalendarz BHP 2019 ODDK
Kalendarz BHP 2019 ODDK

Bogdan Rączkowski Wydawnictwo ODDK Isbn KAL1281 Wydanie 2019

Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Praktyczne rady i podpowiedzi dotyc ...

Zobacz Wycena nieruchomości Komentarz
Wycena nieruchomości Komentarz

Jerzy Dydenko Tomasz Telega Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247351 Wydanie 2019

Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Trwają prace w Sejmie nad ustawą o użytkowaniu wieczystym, musimy uwzględnić ją w książce (planowane wejście w życie od 1 stycznia 2019) ...