Najnowsze wydanie Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Zobacz Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym
Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym

Jakub Głowacz Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321740 Wydanie 2018

Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla prawa spadkowego, lecz także części ogólnej pr ...

Zobacz Karta nauczyciela Komentarz Barański
Karta nauczyciela Komentarz Barański

Andrzej Barański Joanna Rozwadowska Skrzeczyńska Maria Szymańska Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245630 Wydanie 2018

W komentarzu do karty nauczyciela przeprowadzono szczegółową analizę praw i obowiązków nauczycieli określonych w przepisach ustawy - Karta Nauczyciela, w tym m.in. takie zagadnienia jak:- nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem,- wymagania kwalifik ...

Zobacz Kalendarz BHP 2018 Oddk
Kalendarz BHP 2018 Oddk

Bogdan Rączkowski Wydawnictwo ODDK Isbn KAL12032018 Wydanie 2018

Kalendarz dla pracowników BHP na 2018 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Wszystko to sprawia, że Kalendarz ...

Zobacz Węgry Anatomia państwa mafijnego
Węgry Anatomia państwa mafijnego

Magyar Balint Sobolewska Elżbieta Magam Isbn 9788394327224 Wydanie 2018

W Polsce Kaczyńskiego mamy normalną patologię, na Węgrzech Orbána patologiczną normalność. I właśnie po to, byśmy potrafili rozróżniać te dwa stany, należy wnikliwie wczytać się w liczne opisy zabiegów prowadzących do systemu państwa mafijnego. ...

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria Rup Wojciech Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046004 Wydanie 2018

Komentarz do planu kont na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sie ...

Zobacz Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

Magdalena Majdrowicz Dmitrzak Joanna Frąckowiak Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046332 Wydanie 2018

W szczegółowej klasyfikacji dochodów wykorzystano opinie i uchwały regionalnych izb obrachunkowych, które stanowią niezbędną pomoc jednostkom samorządu terytorialnego w planowaniu i wykonywaniu nałożonych przepisami zadań. Suplement elektroniczny w formacie PDF ułatw ...

Zobacz Kadry i płace 2018 Oddk
Kadry i płace 2018 Oddk

Jacewicz Agnieszka Małkowska Danuta Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046103 Wydanie 2018

W książce o kadrach na 2018 rok Pani Jacewicz i Małkowskiej jest wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników: - omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2018 rok,- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach ...

Zobacz Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

Agnieszka Gorczyca Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969676 Wydanie 2018

Kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W publikacji znajdziesz wzory na ...

Zobacz Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Kinga Grzelak Marta Klimek Agata Legat Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046349 Wydanie 2018

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich ...

Zobacz Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych (z suplementem elektronicznym)

Izabela Świderek jednostki budżetowe gminy zamówienia publiczne Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046318 Wydanie 2018

Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie będzie prezentowana książka Środki trwałe i war ...

Zobacz Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury
Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury

Joanna Lesińska Lidia Marciniak Elżbieta Piotrowska Albin Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248433 Wydanie 2018

Ochrona danych osobowych w szkole i przedszkolu. Komentarz praktyczny, wzory dokumentów, procedury to kompleksowy przewodnik po regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych nakładają na dyrektorów szkół i przeds ...

Zobacz Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa
Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa

Joanna Ablewicz Orzecznictwo Aplikanta Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381289146 Wydanie 2018

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych Wybór orzecznictwa 2019. Książka z Orzecznictwem aplikanta, którą musisz mieć każdego dnia pod ręką w trakcie aplikacji oraz aby zdać egzamin adwokacki lub radcowski w 2019 roku ...

Zobacz Plan kont z komentarzem Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz

Jerzy Gierusz Katarzyna Koleśnik Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043959 Wydanie 2018

Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwie atuty tego kom ...

Zobacz Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej
Funkcjonowanie przedsiębiorstw w specjalnej strefie ekonomicznej

Dorota Białas Michał Gosek Marcin Jamroży Marcin Kapera Renata Papała Mikołaj Przybył Anna Smagowicz Tokarz Monika Spotowska Paulina Wojszczyk Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325571863 Wydanie 2015

Publikacja uwzględnia aktualny stan sprawny i opiera się na obowiązujących przepisach ustawy z 20.10.1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. Nr 42, poz. 274 ze zm.). Uwzględnia także najnowszą planowaną nowelizację ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustaw ...

Zobacz Podatki ujednolicone przepisy Legis
Podatki ujednolicone przepisy Legis

Podatki 2018 Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467393 Wydanie 2018

Książka o podatkach na 2018 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunkowość- 8. Podatki i ...

Zobacz Prawo konsumenckie w praktyce
Prawo konsumenckie w praktyce

Marzena Czarnecka Tadeusz Skoczny Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325589028 Wydanie 2016

Nowela ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która weszła w życie 17.4.2016 r. jako że znacząco zwiększa poziom ochrony praw konsumentów na rynkach, a szczególnie na rynkach usług finansowych. Głównie jej rozwiązaniom oraz potencjalnym kierunkom i problemom je ...

Zobacz Kodeks pracy 2018
Kodeks pracy 2018

Skupski Leszek Wiedza i Praktyka Isbn 9788326975684 Wydanie 2018

Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian. Stan prawny 15 czerwca 2018. Opracowanie dedykowane jest pracodawcom, menadżerom HR oraz specjalistom zatrudnionym w działach kadrowo-płacowych. Może przydać się również prawnikom i innym osobom na co dzień zawodowo zajmując ...

Zobacz Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280960 Wydanie 2018

Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Leksykon księgowego w przystępny i zrozumiały sposób rozwiewa wątpl ...

Zobacz Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa
Kodeks cywilny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288293 Wydanie 2018

Stan prawny: 11 czerwca 2018 r. Obejmuje następujące zmiany: Kodeks cywilny Nowy tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) Kodeks postępowania cywilnego zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z d ...

Zobacz Kodeks karny 2018 Edycja sądowa
Kodeks karny 2018 Edycja sądowa

Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381288286 Wydanie 2018

Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne. KK. KPK. KKW. KSKU. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:- Kodeks karny,- Przepisy wprowadzające Kodeks karny,- Kodeks wykroczeń,- Kodeks postępowania kar ...