Najnowsze wydanie Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Zobacz Analiza finansowa przedsiębiorstwa
Analiza finansowa przedsiębiorstwa

Gabrusewicz Wiktor PWE Isbn 9788320820867 Wydanie 2018

Znajomość narzędzi i metod analizy finansowej jest niezbędna w zarządzaniu przedsiębiorstwem, zarówno przy ocenie efektywności dokonań, w jaki sposób i przy trafnym podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa. Zakres przedmiotowy niniejszej książ ...

Zobacz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

Rafał Nawrocki Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046325 Wydanie 2018

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobran ...

Zobacz Badania operacyjne
Badania operacyjne

Sikora Wojciech PWE Isbn 9788320817430 Wydanie 2018

We współczesnej gospodarce przy podejmowaniu decyzji wykorzystywane są metody statystyczno-matematyczne. W podręczniku przedstawiono m.in. liczne przykłady zastosowań programowania liniowego, wielokryterialnego, nieliniowego, dyskretnego i dynamicznego. Sporo uwagi poświę ...

Zobacz Matematyka dyskretna dla informatyków
Matematyka dyskretna dla informatyków

Kordecki Wojciech Łyczkowska Hanćkowiak Anna Helion Isbn 9788328340114 Wydanie 2018

Poznaj matematyczne podstawy informatyki! Odkryj świat matematyki dyskretnej Poznaj teorię grafów od podszewki Opanuj struktury kombinatoryczne Na zadane w ankiecie pytanie o definicję matematyki dyskretnej pewien student Politechniki Gdańskiej odpowiedział, że jest to dzi ...

Zobacz Ilustrowany słownik ortograficzny
Ilustrowany słownik ortograficzny

Szary Lucyna Greg Isbn 9788375179255 Wydanie 2018

Ilustrowany słownik ortograficzny zawiera przystępnie opisane reguły ortograficzne, dzięki którym każde dziecko z łatwością zapamięta najważniejsze zasady, wyjątki i przykłady. Słownik zawiera ponad 30 000 słów, a każda ze stron ozdobiona jest barwnymi, zabawnymi ...

Zobacz Meritum Podatki 2019
Meritum Podatki 2019

Aleksander Kaźmierski Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603485 Wydanie 2019

Praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego. 17 wydanie wyjątkowego Maritum o podatkach w 2019 roku na rynku wydawniczym publikacji! W jednym zwartym tomie znajdziesz praktyczne informacje na temat polskiego prawa podatkowego: od powstania zobowiązania podatkoweg ...

Zobacz Ilustrowany Słownik Angielsko Polski
Ilustrowany Słownik Angielsko Polski

Fonteyn Tamara Siedmioróg Isbn 9788366116795 Wydanie 2018

Słownictwo opracowane zgodnie z podstawą programową MEN przez międzynarodowy zespół specjalistów doświadczonych w nauczaniu języka angielskiego. Widoczne pod ilustracją zdania zachęcające do inter­aktywnej zabawy. Przy każdym słówku i zdaniu realistyczna ilustracj ...

Zobacz Roboty budowlane
Roboty budowlane

Więckowski Andrzej Wydawnictwo Naukowe PWN Isbn 9788301201753 Wydanie 2018

Podczas prac budowlanych występuje konieczność zachowania technologicznej kolejności robót i potrzeba ich realizacji przez specjalistyczne jednostki wykonawcze, tj. przez brygady wraz ze sprzętem lub przez większe, bądź mniejsze zespoły i poszczególnych pracowników. Z ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Hasik Wojciech Nita Bartłomiej Opracowanie zbiorowe Wolters Kluwer Isbn 9788381249638 Wydanie 2018

Sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, to książka, której celem jest kompleksowe i przystępne przedstawienie złożonej i rozległej problematyki MSSF oraz przygotowywanie sprawozdania finansowego według MSSF. W pracy znajd ...

Zobacz Zarządzanie finansami osobistymi
Zarządzanie finansami osobistymi

Barembruch Adam Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Isbn 9788378655770 Wydanie 2018

Książka nie jest o tym: jak zostać bogatym, ale o tym, w jaki sposób utrzymać płynność finansową przez całe życie. Jej treść opiera się na założeniu, że wspólnym celem wszystkich nie jest (jak to się wskazuje w wielu publikacjach) budowanie bogactwa, lecz utrzy ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Faulkner Nicholas Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286879 Wydanie 2018

Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zmiany do ustawy, które weszły ...

Zobacz 365 dni w świecie wiedzy i zabawy
365 dni w świecie wiedzy i zabawy

praca zbiorowa Jedność Isbn 9788379719358 Wydanie 2018

Człowiek uczy się każdego dnia A ta niezwykła księga pomoże zdobywać wiedzę i nowe umiejętności bez wielkiego wysiłku! Zawiera mnóstwo wiadomości i ciekawostek z historii, geografii czy biologii, a także pomysły na samodzielne tworzenie ciekawych rzeczy, zagadki, r ...

Zobacz Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Pakiet
Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Pakiet

Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325542504 Wydanie 2018

W skład pakietu wchodzą:- Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne- Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe oraz inne akty prawne- Kodeks cywi ...

Zobacz Prawo energetyczne Komentarz
Prawo energetyczne Komentarz

Michał Kuliński Jacek Bartoszek Martino Battara Bogdan Bednarski Maja Czarzasty Zybert Paulina Grabowska Łukasz Jankowski Adam Jodłowski Jakub Kasnowski Agnieszka Koniewicz Wojciech Szczygielski Karol Tarniowy Andrzej Urbański Małgorzata Wawer Mirosław Wójtowicz Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594701 Wydanie 2017

Ustawa Prawo energetyczne łączy regulacje typowe dla prawa administracyjnego gdzie państwo w ramach swoich władczych uprawnień narzuca obowiązujące rozwiązania z elementami prawa cywilnego gdzie dominuje zasada swobody umów. Te dwa systemy przenikają się przez całą u ...

Zobacz Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym
Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym

Stefan Babiarz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248969 Wydanie 2018

W książce w sposób kompleksowy zostały zaprezentowane instytucje spadku, darowizny oraz inne tytuły nabycia własności rzeczy i praw majątkowych. ...

Zobacz Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Metodyki Dariusz Świecki Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381600712 Wydanie 2018

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych. Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych to publikacja przygotowana z myślą o praktykach – adwokatach i radcach prawnych występujących przed sądem w sprawach karnych, a także aplikan ...

Zobacz Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych
Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych

Piotr Walczak Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285957 Wydanie 2018

Książka zawiera aż 130 gotowych instrukcji, zarządzeń, regulaminów oraz innych dokumentów uwzględniających aktualny stan prawny. Wszystkie one znajdują się na płycie CD dołączonej do tej książki. Wyróżnikiem tej publikacji jest:- najbardziej kompletna i obszerna ...

Zobacz Podstawy finansów i prawa finansowego
Podstawy finansów i prawa finansowego

Drwiłło Andrzej Anna Jurkowska Zeidler Dorota Maśniak Tomasz Sowiński Rafał Mroczkowski Przemysław Panfil Damian Cyman Aleksandra Nadolska Anna Dobaczewska Edward Juchniewicz Małgorzata Wróblewska Anna Reiwer Kaliszewska Małgorzata Stwoł Hanna Adamkiewicz Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381244268 Wydanie 2018

Prawo finansowe i finanse publiczne są przedmiotem wykładów na studiach prawniczych, ekonomicznych, administracyjnych i z zakresu zarządzania. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów, słuchaczy studiów podyplomowych, doktoranckic ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Krystyna Gromek Duże Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy, a wzbogacona została o licz ...

Zobacz Kodeks cywilny Edycja Sądowa
Kodeks cywilny Edycja Sądowa

Teksty Ustaw Becka Edycja Sądowa Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581905 Wydanie 2018

Stan prawny: październik 2018 rok. Zbiór zawiera następujące zmiany:Kodeks cywilny:9.7.2018 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1104)25.11.2018 r. – zmiana z ustawy o zarz ...