Najnowsze wydanie Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

Zobacz Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

Garlicki Leszek Wolters Kluwer Isbn 9788381077859 Wydanie 2017

Podręcznik do prawa konstytucyjnego, doskonale znanego studentom i pracownikom naukowym szkół wyższych. W opracowaniu zostały przedstawione wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor ...

Zobacz Kadry i płace 2017 Oddk
Kadry i płace 2017 Oddk

Jacewicz Agnieszka Małkowska Danuta Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043522 Wydanie 2017

Książka kadrowo-płacowa polecana osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów. Jest to praktyczny przewodnik niezastąpiony w działach kadrowo-placowych – przystępnie, a jednocześnie ...

Zobacz Global Ocean Governance From Vision to Action
Global Ocean Governance From Vision to Action

Dorota Pyć Jakub Puszkarski Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788364321283 Wydanie 2014

Książka jest owocem zorganizowanej w 2011 r. Międzynarodowej Konferencji Prawa Morza pod hasłem \"Global Ocean Governance: from Vision to Action\". Wzięli w niej udział wybitni prawnicy oraz przedstawiciele administracji z Europy i świata. Tematem publikacji są zagadnienia ...

Zobacz Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski
Historia ustroju państwa Krasowski Krzymkowski

Krystyna Sikorska Dzięgielewska Jerzy Walachowicz Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148377 Wydanie 2002

Książka jest próbą ujęcia historii ustroju państwa w sposób uwzględniający przede wszystkim potrzeby wykładu tego przedmiotu na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu, co nie zmniejsza jednak użyteczności podręcznika dla studentów innych wydziałów i kierunków ...

Zobacz Historia Doktryn Politycznych i Prawnych
Historia Doktryn Politycznych i Prawnych

Krystyna Chojnicka Henryk Olszewski Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148601 Wydanie 2004

Podręcznik dla studentów prawa, administracji, historii i nauk politycznych. Podręcznik nawiązuje do jednego z najpopularniejszych i cieszących się największym uznaniem kompendiów dotyczących historii doktryn politycznych i prawnych, którego autorem jest Henryk Olszewsk ...

Zobacz Powszechna historia państwa i prawa Krasowski
Powszechna historia państwa i prawa Krasowski

Krasowski Krzysztof Lesiński Bogdan Sikorska Dzięgielewska Krystyna Walachowicz Jerzy Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8360550090 Wydanie 2007

Zawarty w podręczniku wykład jest rozbity na dwie księgi pierwsza dotyczy historii, państwa, druga historii prawa sądowego. O układzie takim zdecydowały względy rzeczowe, przy opracowaniu powszechnej historii państwa i prawa wyłaniają się trudności w innym racjonalny ...

Zobacz Elementy socjologii Ziembiński
Elementy socjologii Ziembiński

Zygmunt Ziembiński Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8390096447 Wydanie 1996

Opracowanie przeznaczone jest dla studentów, którzy socjologię spotykają jako przedmiot dodatkowy, daje ono ogólny pogląd na zjawiska, procesy życia zbiorowego i na struktury różnych postaci społeczności. W zasadzie jest to książka przeznaczona dla studentów prawa i ...

Zobacz Prawo rodzinne Zarys wykładu
Prawo rodzinne Zarys wykładu

Sokołowski Tomasz Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550427 Wydanie 2013

Tomasz Sokołowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie cywilnym. Byt ekspertem sejmowej Komis ...

Zobacz Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa materiały do ćwiczeń

M. Dybowski Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148547 Wydanie 2003

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla osób rozpoczynających studia prawnicze. Jej zadaniem jest przygotowanie czytelników do studiowania prawa - zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami zarówno prawa, jak i nauk o prawie, z wybranymi zasadami prawa oraz instytuc ...

Zobacz Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

Hanna Paluszkiewicz Barbara Janusz Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 836055000X Wydanie 2006

Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych. Materiały do konwersatoriów. Zeszyt III jest kontynuacją - wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu #8212; cyklu opracowań do ...

Zobacz Postępowanie Karne Dynamika
Postępowanie Karne Dynamika

Anna Gerecka Żołyńska Barbara Janusz Pohl Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550298 Wydanie 2011

Postępowanie karne. Dynamika - materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego przez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV prezentuje wybór materiałów do zajęć ...

Zobacz Prawo rzymskie
Prawo rzymskie

Kolańczyk Kazimierz LexisNexis Polska Isbn 8373340319 Wydanie 2007

Podręcznik uniwersytecki jest porównaniem omawianych instytucji prawa rzymskiego z polskim prawem cywilnym i procedurą. Całość zaopatrzono w słowniczek terminów łacińskich. Książka składa się z siedmiu części: Zagadnienia wstępne; Rzymski proces cywilny; Prawo os ...

Zobacz Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Elżbieta Jantoń Drozdowska Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 9788360550229 Wydanie 2009

Elżbieta Jantoń-Drozdowska - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Harvard Business School. Profesor nauk ekonomicznych. Jest profesorem zwyczajnym, zatrudnionym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierownikiem Katedry Nauk Ekonomicznych. Wykłada międz ...

Zobacz Łacińska terminologia prawnicza Zajadło
Łacińska terminologia prawnicza Zajadło

Zajadło Jerzy Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326441158 Wydanie 2013

Książka przede wszystkim dla studentów prawa. Może stanowić także cenną pomoc w bieżącej pracy doświadczonych prawników praktyków. Książka zawiera zbiór sentencji, zwrotów i pojęć łacińskich z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, teorii i filozofii prawa, l ...

Zobacz Elementy logiki dla prawników Patryas
Elementy logiki dla prawników Patryas

Wojciech Patryas Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148326 Wydanie 2002

Nowoczesny podręcznik zawierający wykład logiki dla studentów prawa. Podejmuje zagadnienia min. dotyczące rachunku zdań, języka, definicji, wnioskowania. ...

Zobacz Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz
Ekonomia Mikroekonomia cz 1 Gulcz

Mieczysław Gulcz Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 8387148296 Wydanie 2002

Ekonomia jest nauką badającą prawidłowości rządzące procesem gospodarowania pod kątem określenia metod racjonalnego spożytkowania ograniczonych zasobów, mających alternatywne zastosowania. Badaniami takimi dla gospodarki jako całości zajmuje się makroekonomia. Nato ...

Zobacz Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz
Ekonomia Makroekonomia cz 2 Gulcz

Mieczysław Gulcz Wydawnictwo Ars Boni et Aequi Isbn 838714830X Wydanie 2002

Podręcznik przeznaczony dla studentów studiów nieekonomicznych w szczególności nauk społecznych. Może być także wykorzystywany przez wszystkich tych, którzy w jakikolwiek sposób stykają się z działalnością gospodarczą i pragną zrozumieć zasa dy funkcjonowania s ...

Zobacz Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym
Postępowania konsensualne i szczególne w procesie karnym

Piotr Karlik Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078436 Wydanie 2017

Książka stanowi praktyczne ujęcie problematyki postępowań konsensualnych i szczególnych w postępowaniu karnym. Autor szczegółowo omawia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które wprowadziły znaczne zmiany w zakresie struktury tych postępowań oraz waru ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Andrzej Kidyba Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076371 Wydanie 2017

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. ...

Zobacz Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy
Prawo cywilne Część ogólna i prawo rzeczowe Kazusy

Zając Agata Mróz Teresa Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381078382 Wydanie 2017

Książka z prawa cywilnego części ogólnej zawiera około 60 przykładowych stanów faktycznych z zakresu prawa cywilnego - części ogólnej i prawa rzeczowego. Jest praktycznym podręcznikiem do ćwiczeń z umiejętności stosowania przepisów prawa. Kazusy obejmują m.in. p ...