Najnowsze wydanie Komentarz do planu kont Augustowska

Zobacz Komentarz do planu kont Augustowska
Komentarz do planu kont Augustowska

Augustowska Maria Rup Wojciech Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046684 Wydanie 2019

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Fi ...

Zobacz Wynagrodzenia
Wynagrodzenia

Izabela Nowacka INFOR PL S.A. Isbn 9788381374750 Wydanie 2019

Ustalenie wysokości wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracowniczych, a także sporządzenie listy płac często sprawiają kłopoty służbom kadrowo-płacowym. Wynagrodzenie pracownika może składać się z wielu elementów. Najczęściej spotykanym systemem jest wypłata ...

Zobacz Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw
Konstytucja biznesu praktyczne omówienie pakietu ustaw

Magdalena Ługiewicz Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046363 Wydanie 2018

Konstytucja biznesu to pakiet pięciu ustaw obowiązujących od dnia 30 kwietnia 2018 r. kompleksowo regulujących zagadnienia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na pakiet składają się: ustawa – Prawo przedsiębiorców, ustawa o Rzeczniku Małych i Średni ...

Zobacz Podatki ujednolicone przepisy Legis
Podatki ujednolicone przepisy Legis

Podatki 2019 Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467515 Wydanie 2019

Książka o podatkach na 2019 rok podzielona jest na dziesięć głównych działów:- 1. Ordynacja podatkowa- 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych- 3. Zryczałtowany podatek dochodowy- 4. Podatek dochodowy od osób prawnych- 5. VAT- 6. Akcyza- 7. Rachunkowość- 8. Podatki i ...

Zobacz Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2018 Rachunkowość

Zdzisław Fedak Justyna Adamczyk Maria Borkowska Łukasz Chłond Agnieszka Gajewska Edyta Głębicka Stanisław Hońko Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251222 Wydanie 2018

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2018 Pana Fedaka uwzględnia najnowsze zmiany ustawy o rachunkowości. Książka Zamknięcie roku 2018 to przewodnik, zaktualizowany i wzbogacony. W książce wydawnictwa Rachunkowość szczegółowo omówiono sposób sporządzania ...

Zobacz Poradnik ryczałtowca
Poradnik ryczałtowca

Poradnik Gazety Prawnej 2019 Infor Isbn 9788381374187 Wydanie 2019

Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie ...

Zobacz Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych

Wojciech Rup Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046738 Wydanie 2019

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok państwowych i samorządowych jednostek budżetowych samorządowych zakładów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.Sprawozdanie finansowe za 2018 r. należy sporządzić według nowych zasad i wzorów wprowadzonych rozporządzeniem ...

Zobacz Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD
Placówki dzienne i całodobowe w systemie pomocy społecznej + płyta CD

Magdalena Szochner Siemińska Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381280563 Wydanie 2018

Książka jest syntezą nowych przepisów prawa z zakresu pomocy społecznej i obejmuje swym zakresem wybrane zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ustawy o pomocy społecznej, programów rządowych, służby zdrowia ( w zakresie ZOL). Poradnik koncentruje s ...

Zobacz Kalendarz BHP 2019 ODDK
Kalendarz BHP 2019 ODDK

Bogdan Rączkowski Wydawnictwo ODDK Isbn KAL1281 Wydanie 2019

Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2019 to idealny preze ...

Zobacz Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem
Czas pracy 2018 Przepisy z praktycznym komentarzem

Joanna Suchanowska Agnieszka Gorczyca Wiedza i Praktyka Isbn 9788326979279 Wydanie 2019

Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy \"Czas pracy 2019\". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach 2019 roku. Komentarz do przepisów kodeksowych \"Czas pracy\" to publi ...

Zobacz Leksykon VAT 2019 Unimex
Leksykon VAT 2019 Unimex

Janusz Zubrzycki Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380281059 Wydanie 2019

Od 2019 roku obowiązują liczne, istotne zmiany w VAT, m.in.:- VAT od bonów towarowych i usługowych - zmiana zasad określania miejsca opodatkowania w przypadku usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatni ...

Zobacz Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Adamiak Borkowski

Janusz Borkowski Barbara Adamiak Podręcznik prawo Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247368 Wydanie 2018

W książce zaprezentowano koncepcje teoretycznych instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. W podręczniku zaprezentowano koncepcje teoret ...

Zobacz Podatki 2016 komentarz do zmian
Podatki 2016 komentarz do zmian

Wysocka Fronczek Marta Wydawnictwo Legis Isbn 9788362370962 Wydanie 2019

Publikacja podzielona jest na 2 główne działy A. Komentarz do zmian B. Przepisy prawne ...

Zobacz Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach
Rekrutacja i selekcja oparta na dowodach

Prokopowicz Piotr Wolters Kluwer Isbn 9788326489631 Wydanie 2016

W książce przedstawiono najważniejsze elementy procesu rekrutacji i selekcji z punktu widzenia najnowszych międzynarodowych badań naukowych z tej dziedziny. Autor kompleksowo, przystępnie i z humorem omawia m.in. takie tematy jak: - psychologia rekrutacji i selekcji, - anal ...

Zobacz Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek
Kodeks karny Komentarz Konarska Wrzosek

Violetta Konarska Wrzosek Arkadiusz Lach Jerzy Lachowski Tomasz Oczkowski Igor Zgoliński Agata Ziółkowska Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381246941 Wydanie 2018

W drugim wydaniu komentarza do kodeksu karnego czytelnik znajdzie rozwiązanie problemów pojawiających się na tle praktycznego stosowania przepisów kodeksu karnego wsparte własną argumentacją autorów lub innych uznanych przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz pogląda ...

Zobacz Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach
Pozwy z prawa gospodarczego na przykładach i wzorach

Aplikacje prawnicze Dominika Rydlichowska Maciej Rydlichowski Joanna Gręndzińska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580465 Wydanie 2018

Publikacja ma na celu usystematyzowanie podstawowych kwestii związanych z konstruowaniem pozwu w sprawach gospodarczych. Składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne wskazówki odnośnie do wymogów formalnych sporządzania pozwów. Zawiera liczne odwołan ...

Zobacz Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy
Prawo pracy i ubezpieczenia ujednolicone przepisy

Prawo pracy ubezpieczenia 2018 Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467485 Wydanie 2019

Książka o przepisach z prawa pracy i ubezpieczeń 2019 podzielona jest na siedem głównych działów: 1. Kodeks pracy na 2019 rok 2. Urlopy, zasiłki i inne świadczenia 3. Ochrona pracy 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy, PPOŻ\r\n 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 6. Ub ...

Zobacz Kadry i płace 2019 Oddk
Kadry i płace 2019 Oddk

Jacewicz Agnieszka Małkowska Danuta Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046691 Wydanie 2019

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to: od 1 stycznia 2019 r ...

Zobacz Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex

Sałdyka Paweł Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280960 Wydanie 2018

Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Leksykon księgowego w przystępny i zrozumiały sposób rozwiewa wątpl ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy
Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Mariusz Jabłoński Patryk Piotr Smęda Podatkowe inne Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287579 Wydanie 2018

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą Nr 19/VI/2017, zmienione przez uchwałę Nr 28/VI/2017, obowiązującą od 21.11.2017 r. oraz przez uchwałę z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Publikacja zawiera rozwiązania do nowych ...