Najnowsze wydanie Płace od A do Z w 2018

Zobacz Płace od A do Z w 2018
Płace od A do Z w 2018

Cieślak Monika Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak Isbn 9788362838905 Wydanie 2018

Wszystkie tematy poruszone w książce o płacach na 2018 rok zostały bogato zilustrowane przykładowymi obliczeniami, opisem najlepszych stosowanych praktyk oraz wskazaniem najczęściej popełnianych błędów i sposobami ich unikania.Na początku książki o płacach Pani Mon ...

Zobacz Prawo Rzymskie instytucje
Prawo Rzymskie instytucje

Wołodkieiwcz Witold Zabłocka Maria Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325566296 Wydanie 2014

Podręcznik z prawa rzymskiego obejmuje pełny program nauczania prawa rzymskiego realizowany na wydziałach prawa w Polsce. Książka nawiązuje do systematyki Instytucji Gaiusa i Justyniana. Składa się z 11 rozdziałów, w których zostały przedstawione następujące zagadni ...

Zobacz Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji
Szkolenie wstępne w wodociągach i kanalizacji

Bogdan Rączkowski Szkolenie Wstępne BHP Wydawnictwo ODDK Isbn 8374262338 Wydanie 2005

Książka służy jako materiał pomocniczy do przeprowadzenia szkoleń osób nowo zatrudnianych na danym stanowisku. Opracowanie zawiera szczegółowy opis prowadzenia instruktażu na stanowisku pracy oraz omawia typowe zagrożenia na 5 stanowiskach w wodociągach i kanalizacji: ...

Zobacz Zarys prawa cywilnego Machnikowski
Zarys prawa cywilnego Machnikowski

Gniewek Edward Machnikowski Piotr Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325583910 Wydanie 2016

Podręcznik z zarysu prawa cywilnego w zwarty, ale wyczerpujący sposób przedstawia całość polskiego prawa cywilnego. Podręcznik z prawa cywilnego omawia:- część ogólną prawa cywilnego,- prawo zobowiązań,- prawo rzeczowe,- prawo rodzinne,- prawo spadkowe prawo własno ...

Zobacz Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu
Polskie prawo konstytucyjne zarys wykładu

Garlicki Leszek Wolters Kluwer Isbn 9788381077859 Wydanie 2017

Książka z polskiego prawa konstytucyjnego przedstawia wszystkie podstawowe elementy polskiego prawa konstytucyjnego, wsparte orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i innych sądów. Autor analizuje w nim obecny etap przemian polskiego porządku prawnego, w szczególności zmi ...

Zobacz Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi
Prawo konstytucyjne pytania i odpowiedzi

Mirosław Granat Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242561 Wydanie 2017

Książka z prawa konstytucyjnego powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej ósme wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospo ...

Zobacz Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Sawicki Stefan Góralczyk Wojciech Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381074599 Wydanie 2017

Siedemnaste wydanie podręcznika z prawa międzynarodowego zostało w miarę potrzeb zmienione, uzupełnione i poszerzone. W szczególności omówiono w nim pozytywne skutki uznania rządu państwa w międzynarodowym systemie prawnym, a także negatywne skutki prawne spowodowane ...

Zobacz Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika
Vademecum dokumentacji kadrowej 2018 od zatrudnienia do zwolnienia pracownika

Wiedza i Praktyka Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969676 Wydanie 2018

Kompendium zawierające wzory dokumentów najczęściej wykorzystywanych przez pracodawców. Prezentowane wzory dokumentów zostały wybrane i przygotowane pod kątem potrzeb osób zajmujących się w firmie prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W publikacji znajdziesz wzory na ...

Zobacz Apelacje cywilne i karne Jaworski
Apelacje cywilne i karne Jaworski

Stefan Jaworski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381284653 Wydanie 2018

Wzory pisma z omówieniami to praktyczny przewodnik po najczęstszych w obrocie sądowym przypadkach apelacji. Służy rozwiązywaniu konkretnych problemów występujących przy sporządzaniu apelacji cywilnych i karnych. Zawiera niezbędne wskazówki pozwalające na prawidłowe ...

Zobacz Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2
Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 2

Teksty ustaw Aplikacje Aplikacje Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283656 Wydanie 2018

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 2 zawiera:Kodeks karnyKodeks postępowania karnegoKodeks wykroczeńKodeks postępowania w sprawach o wykroczeniaKodeks karny skarbowyPrawo o prokuraturzeUstawa o przeciwdziałaniu narkomaniiUstawa o postępowaniu w spra ...

Zobacz Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1
Egzaminy na aplikacje 2018 radcowska i adwokacka Tom 1

Teksty ustaw Aplikacje Aplikacje Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283649 Wydanie 2018

Teksty ustaw. Egzaminy. Aplikacje radcowska i adwokacka. Tom 1 zawiera:Kodeks cywilnyKodeks postępowania cywilnegoPrawo o aktach stanu cywilnegoPrawo weksloweUstawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnychRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania op ...

Zobacz Podatki 2018 Beck
Podatki 2018 Beck

Podatkowe Teksty Ustaw Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282154 Wydanie 2018

W razie konieczności skorzystania z innego stanu prawnego zachęcamy do posłużenia się kartą zdrapką umożliwiającą elektroniczny dostęp do aktów zawartych w zbiorze. Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębio ...

Zobacz Zbiór cywilny Plus 2018
Zbiór cywilny Plus 2018

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243414 Wydanie 2018

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Prawo upadłościowe i naprawcze. \r\nZbiór przepisów cywilnych obejmuje K.C., K.P.C., K. ...

Zobacz Ustawa o radcach prawnych Komentarz
Ustawa o radcach prawnych Komentarz

Tomasz Scheffler Leszek Korczak Joanna Lemańska Tomasz Niedziński Michał Okoń Jacek Przygocki Bogusław Sołtys Rafał Stankiewicz Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381282178 Wydanie 2018

Prezentowana pozycja – Ustawa o radcach prawnych. Komentarz zawiera wyczerpującą i kompleksową wykładnię przepisów ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1870 ze zm.). Poruszane w Komentarzu kwestie odnoszą się do zasad wykonywania zawodu rad ...

Zobacz Umowy zlecenia umowy o dzieło 2018
Umowy zlecenia umowy o dzieło 2018

Młynarska Wełpa Elżbieta Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326968594 Wydanie 2018

Z książki dowiesz się, jak stosować w praktyce minimalną stawką godzinową oraz jak potwierdzać liczbę godzin wykonywania zlecenia/świadczenia usług i jak obliczać wynagrodzenie z umów cywilnoprawnych krok po kroku. Sprawdzisz także, co zmieniło się w autorskich ko ...

Zobacz Świadectwo pracy wydawanie wypełnianie korekty i odpisy
Świadectwo pracy wydawanie wypełnianie korekty i odpisy

Sokolik Szymon Wiedza i Praktyka Isbn 9788326971006 Wydanie 2018

Publikacja wyjaśnia - na przykładach - kiedy i w jakim trybie należy wydać świadectwo pracy po zmianach z 2017 r. Wskazuje także - na konkretnych wzorach - jakie zapisy umieścić w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych sytuacjach, jakie mogą wystąpić w ...

Zobacz Prawo Cywilne Last Minute część ogólna własność i inne prawa rzeczowe
Prawo Cywilne Last Minute część ogólna własność i inne prawa rzeczowe

Anna Gólska Wydawnictwo Odnowa Isbn 9788365101594 Wydanie 2017

Książka umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje, które przedstawione są w niezwykle przejrzystej formie, z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów, z licznymi przykładami wziętymi z życia a ułatwiającymi zrozumienie ...

Zobacz Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz
Aplikacja od ogółu do szczegółu Heliosz

Aneta Heliosz Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281966 Wydanie 2018

Książka Aplikacja od ogółu do szczegółu to rodzaj streszczenia podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z 54 aktów normatywnych, w tym Konstytucji, kodeksów, ustaw i uchwał, czyli zawiera omówienie najistotniejszych dziedzin prawa w przystęp ...

Zobacz Aplikacja od ogółu do szczegółu ustawy dodatkowe
Aplikacja od ogółu do szczegółu ustawy dodatkowe

Aneta Heliosz Radosław Bulejak Aplikacje prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381281980 Wydanie 2018

Niniejsze opracowanie to:streszczenie podstawowych, a zarazem najważniejszych wiadomości zaczerpniętych z aktów normatywnych, których znajomość jest obligatoryjna na egzaminie wstępnym na aplikacje komorniczą i notarialną,pozycja adresowana przede wszystkim do absolwent ...

Zobacz Kodeks pracy 2018 Fijałkowski
Kodeks pracy 2018 Fijałkowski

Fijałkowski Tadeusz Codex Isbn 9788387534882 Wydanie 2018

Ustawy, nowe przepisy wykonawcze, teksty ujednolicone, komentarz, orzecznictwo sądowe. Stan prawny na 2018 r. Uwzględnia 221 zmiany w prawie pracy z 2018 r. !!! Kodeks pracy jest, obok kodeksu drogowego, najczęściej czytanym zbiorem zasad prawnych. Zawarte w nim regulacje dot ...