Najnowsze wydanie Prawo konsumenckie

Zobacz Prawo konsumenckie
Prawo konsumenckie

Konrad Osajda Komentarze Prawa Prywatnego Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580380 Wydanie 2019

Tom VII Prawo konsumenckie zawiera szczegółowe omówienie zagadnień z następującego zakresu: KC (art. 221, art. 385–3853 KC): pojęcie konsumenta, wzorce umowne, niedozwolone klauzule w umowach z konsumentami; ustawa o prawach konsumenta (art. 1–55 PrKonsU): obowiązki ...

Zobacz Ustawa o ochronie danych osobowych
Ustawa o ochronie danych osobowych

Agnieszka Grzelak Komentarze Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325508685 Wydanie 2019

Prezentowany Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości z 14.12.2018 r. powstałej w celu wdrożenia do polskiego porządku prawnego rozwiązań zawartych w dyrektywie Parlam ...

Zobacz Ceny transferowe
Ceny transferowe

Mariusz Makowski Infor Isbn 1234-5695 Wydanie 2019

Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały. Spowodowało to, że stały się one praktycznie nieczytelne. Ustawodawca postanowił więc po raz kolejny je zmienić, ale podszedł do tego zadania w sposób kompleksowy. Z dniem 1 stycznia ...

Zobacz Wzruszalność czynności prawnej
Wzruszalność czynności prawnej

Maciej Gutowski Instytucje Prawa Prywatnego Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582001 Wydanie 2019

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo jednak pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytuc ...

Zobacz Prawo autorskie
Prawo autorskie

Aleksandra Sewerynik Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584814 Wydanie 2019

Poradnik, który w przejrzysty sposób przedstawia przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z naciskiem na wyjaśnieniu prawno- autorskich aspektów ochrony utworów wykorzystywanych w działalności instytucji kultury. To dzięki tej publikacji pracownicy instytuc ...

Zobacz Płace od A do Z ćwiczenia
Płace od A do Z ćwiczenia

Cieślak Monika Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak Isbn 9788362838981 Wydanie 2019

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrod ...

Zobacz Ustawa o grach hazardowych
Ustawa o grach hazardowych

Bartłomiej Korniluk Monografie Prawnicze Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583114 Wydanie 2019

Monografiia opisuje realia procesu powstawania przepisów fiskalnych. Autor koncentruje się w niej przede wszystkim na działaniach lobbingowych podmiotów komercyjnych konkurujących o udziały w rynku gier losowych za pomocą zmian legislacyjnych. Jest to o tyle ciekawe, iż p ...

Zobacz Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym
Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym

Piotr Konik Instytucje Prawa Prywatnego Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584654 Wydanie 2019

Umowne kształtowanie odpowiedzialności dłużnika za naruszenie zobowiązania w polskim prawie cywilnym to publikacja, która dotyczy zagadnienia naruszenia zobowiązania i konsekwencji jakie mogą spotkać dłużnika z tego tytułu. Przedstawia ona na czym polega umowne kszta ...

Zobacz Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków
Konstruowanie i zatwierdzanie taryf dla wody i ścieków

Sektor publiczny w praktyce Tymon Grabarczyk Małgorzata Hawro Mariusz Kucharski Paweł Michalski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381586207 Wydanie 2019

Jak wygląda proces ustalania taryf za wodę i ścieki w nowym otoczeniu prawnym? I jaką rolę w tym procesie odgrywają Wody Polskie, spółki wod-kan oraz gminy? To tylko kilka z wielu kwestii, które omawiamy w poradniku. A zwieńczeniem będzie wskazanie możliwych rozstrzyg ...

Zobacz Sztuczna inteligencja
Sztuczna inteligencja

Kinga Flaga Gieruszyńska Jacek Gołaczyński Dariusz Szostek Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381585965 Wydanie 2019

Ostatnie dwa, trzy lata – to przełom technologiczny nazywany przez niektórych kolejną rewolucją technologiczną wraz z którą pojawiły się nowe zagadnienia i narzędzia technologiczne, a za nimi nowe problemy prawne. W skrócie nazywane IBAC od IoT (ang. Internet of Thin ...

Zobacz Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Konkubinat Rozliczenia majątkowe Komentarz praktyczny z orzecznictwem

Kamil Kazimierczak Prawo Sądowe Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584845 Wydanie 2019

Konkubinat. Rozliczenia majątkowe jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę związaną z rozliczeniami majątkowymi między osobami żyjącymi w związkach nieformalnych. Autor omawia tytułowe zagadnienie na gruncie szeroko pojętego prawa cywilnego. ...

Zobacz Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym
Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym

Mariusz Mamczarek Komentarze Linia orzecznicza Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584807 Wydanie 2019

Ochrona zbiorowych praw i interesów konsumentów, pacjentów oraz pasażerów w transporcie kolejowym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem ...

Zobacz Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego
Uchwały i zarządzenia z zakresu prawa oświatowego

Paweł Drembkowski Wzory Pism Becka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381586542 Wydanie 2019

Książka to pierwsze takie kompleksowe zestawienie ok. 100 wzorów uchwał i zarządzeń odnoszących się do prawa oświatowego. W publikacji zaprezentowano takie wzory jak m.in.: uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołac ...

Zobacz Prawo rynku wewnętrznego
Prawo rynku wewnętrznego

System Prawa Unii Europejskiej Dagmara Kornobis Romanowska Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584708 Wydanie 2019

System Prawa Unii Europejskiej. Prawo rynku wewnętrznego\" przedstawia szczegółowe założenia i zasady rynku wewnętrznego jako obszaru bez granic wewnętrznych, w obrębie którego zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału. W publikacji szeroko zo ...

Zobacz Dokumentacje podatkowe
Dokumentacje podatkowe

Jarosław Mika Podatki w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381586047 Wydanie 2019

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych na tle zmian związanych z wejściem w życie 2.1.2019 r. zmian w ustawie z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.). Autor ...

Zobacz Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw
Wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorstw

Michał Gosek Podatki w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381586566 Wydanie 2019

Prezentowana publikacja w sposób kompleksowy przedstawia problematykę wspierania nowych inwestycji dla przedsiębiorstw. Książa została także wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny. W publikacji omówiono m.in. zagadnienia związane z: organami w ...

Zobacz Regulacje MDR
Regulacje MDR

Krzysztof Gil Maciej Guzek Podatki w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381586054 Wydanie 2019

Prezentowana publikacja Regulacje MDR. Raportowanie o schematach podatkowych. Komentarz to kompleksowe omówienie problematyki dotyczącej nowej instytucji, jaką jest obowiązkowe ujawnianie władzom podatkowym informacji o tzw. schematach podatkowych. Na mocy nowych przepisów ...

Zobacz Proces inwestycyjno budowlany
Proces inwestycyjno budowlany

Anna Siwkowska Sektor publiczny w praktyce Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584791 Wydanie 2019

Przedsięwzięcia z zakresu OZE wymagają uzyskania szeregu decyzji administracyjnych i zaświadczeń. W praktyce, przygotowanie potrzebnej dokumentacji, sprawia wiele trudności zarówno organom administracji publicznej, jak i inwestorom. Dlatego w poradniku prezentujemy wszystk ...

Zobacz Kalendarz BHP 2019 ODDK
Kalendarz BHP 2019 ODDK

Bogdan Rączkowski Wydawnictwo ODDK Isbn KAL1281 Wydanie 2019

Kalendarz dla pracowników BHP na 2019 rok zawiera praktyczne rady i podpowiedzi dotyczące codziennych zadań i problemów służb bhp. Aktualne wykazy norm i aktów prawnych, przydatne adresy i informacje niezbędne w pracy specjalistów bhp. Kalendarz BHP 2019 to idealny preze ...

Zobacz Prawo energetyczne komentarz
Prawo energetyczne komentarz

Duże Komentarze Becka Marzena Czarnecka Tomasz Ogłódek Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788326405983 Wydanie 2019

Niniejsza pozycja stanowi pierwsze na rynku tak obszerne omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego. Publikacja zawiera szczegółową i wnikliwą analizę wszystkich artykułów ustaw, z wykorzystaniem bogatego dorobku judykatury, innych krajowych aktów prawnyc ...