Najnowsze wydanie Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz dla praktyków

Artur Mudrecki Elżbieta Klat Górska Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043966 Wydanie 2018

Wybitni eksperci, przedstawi­ciele nauki prawa i praktycy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym szczegółowo omawiają przepisy regulujące postępowanie administracyjne. Autorzy w jasny i przejrzysty sposób przedstawiają praktyczne aspekty wykładni i stosowania norm Kodek ...

Zobacz Farmacja ujednolicone przepisy Legis
Farmacja ujednolicone przepisy Legis

Legis Farmacja Wydawnictwo Legis Isbn 9788365467409 Wydanie 2018

Publikacja podzielona jest na sześć głównych działów: \r\n1. Prawo farmaceutyczne, apteki, hurtownie leków, wytwarzanie produktów leczniczych. 2. Wyroby medyczne, produkty biobójcze, rejestracja. \r\n3. Odpłatność za leki i materiały medyczne, recepty, ceny detaliczne i ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz
Kodeks postępowania karnego Komentarz Sakowicz

Andrzej Sakowicz Komentarze Kompaktowe Katarzyna Boratyńska Paweł Czarnecki Adam Górski Michał Królikowski Marcin Warchoł Andrzej Ważny Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381283311 Wydanie 2018

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego prezentuje w sposób wszechstronny aktualny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyc ...

Zobacz Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość
Zamknięcie roku 2017 Rachunkowość

Fedak Zdzisław Wydawnictwo Rachunkowość Isbn 9788363251208 Wydanie 2017

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2017 Pana Fedaka uwzględnia zmiany ustawy o rachunkowości. Nowe regulacje mają zastosowanie już do sprawozdań za 2017 rok. Jednostki w zależności od statusu (średnie i duże, małe, mikro) – mogą sporządzać je według ...

Zobacz Żyjący z wilkami
Żyjący z wilkami

Shaun Ellis Junor Penny Kozińska Dorota W.A.B. Isbn 9788328020436 Wydanie 2015

Shaun Ellis spędził dwa lata w lasach Dakoty Północnej. Jego celem było dołączenie do watahy żyjących na wolności wilków, ale zanim mu się to udało, przez rok uczył się żyć w jaki sposób zwierzę: nie rozmawiał z ludźmi (zostawiał tylko wiadomości w skrzynce ...

Zobacz Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych KŚT-2016 ze stawkami amortyzacji

Aleksander Korczyn Ksawery Haski Wydawnictwo Sigma Isbn 97883898505083 Wydanie 2018

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku. Jest to najnowsze wydanie po uwzględnieniu strukturalnych zmian dostosowawczych w skali krajowej i międzynarodowej. Obejmuje schemat podziału środków trwałych na grupy, podgrupy i rodzaje w symbolice cyfrowej, z uwagami, objaśnie ...

Zobacz Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym

Ciepła Helena Pawelczyk Zofia Wolters Kluwer Isbn 9788381071956 Wydanie 2017

Książka zawiera omówienie najczęściej zgłaszanych przez praktyków problemów prawnych związanych ze stosowaniem ustawy o księgach wieczystych i hipotece, zaprezentowanych w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Komentowane zagadnienia przedstawiono w postaci przykład ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak Sputowska Arkadiusz Jerzy Sputowski Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043980 Wydanie 2018

Książka z kodeksu postępowania administracyjnego zawiera istotne zmiany w zakresie procedowania przed organami administracji publicznej stosującymi na co dzień postanowienia Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujące od dnia 1 czerwca 2017 r., a wprowadzone nowe ...

Zobacz Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Bogumił Brzeziński Hanna Filipczyk Marek Kalinowski Krzysztof Lasiński Sulecki Marian Masternak Wojciech Morawski Adam Nita Agnieszka Olesińska Janusz Orłowski Ewa Prejs Jowita Pustuł Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043010 Wydanie 2017

Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci. Wywołująca ogrom ...

Zobacz Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy
Egzamin na doradcę podatkowego Kazusy

Mariusz Jabłoński Patryk Piotr Smęda Podatkowe inne Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381287579 Wydanie 2018

Egzamin na doradcę podatkowego. Kazusy zawiera zadania wraz z rozwiązaniami zgodnie z uchwałą Nr 19/VI/2017, zmienione przez uchwałę Nr 28/VI/2017, obowiązującą od 21.11.2017 r. oraz przez uchwałę z 23.2.2018 r. Nr 31/VI/2018. Publikacja zawiera rozwiązania do nowych ...

Zobacz Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)
Rachunkowość fundacji i stowarzyszeń (z suplementem elektronicznym)

Rafał Nawrocki Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046325 Wydanie 2018

Suplement elektroniczny do książki o rachunkowości fundacji i stowarzyszeń zawiera wzory polityki rachunkowości w edytowalnym formacie, które pozwalają na łatwe i szybkie wykorzystanie ich do stworzenia własnej dokumentacji. Plik suplementu elektronicznego jest do pobran ...

Zobacz Karta Nauczyciela Komentarz
Karta Nauczyciela Komentarz

Krzysztof Lisowski Krzysztof Stradomski Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325594640 Wydanie 2018

Praktyczny komentarz do ustawy – Karta Nauczyciela, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym wszystkie zagadnienia związane ze stosunkiem pracy nauczycieli, uwzględniający najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U ...

Zobacz Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy
Indywidualne procesowe i zbiorowe prawo pracy

Janusz Żołyński Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046011 Wydanie 2018

Publikacja stanowi rodzaj kompendium z zakresu szerokiej problematyki prawa pracy – kompleksowo ujmuje tematykę indywidualnego, procesowego i zbiorowego prawa pracy. Podstawowe instytucje prawa pracy zostały syntetycznie omówione w trzech częściach opracowania. Autor, powo ...

Zobacz Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń
Dokumentacja zasad polityki rachunkowości wzorce zarządzeń

Katarzyna Szaruga Roman Seredyński Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046233 Wydanie 2018

Rozszerzeniem publikacji Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości – wzorce zarządzeń wewnętrznych wg ustawy o rachunkowości i MSSF (z suplementem elektronicznym) jest suplement elektroniczny zawierający wzorcowe dokumentacje zasad (polityki) rachunkowości w edytowalny ...

Zobacz Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach

Konrad Gałaj Emiliańczyk Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046080 Wydanie 2018

RODO - wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjachZapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję, każda organizacja musi bowiem zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o ty ...

Zobacz Leksykon VAT 2018 Unimex
Leksykon VAT 2018 Unimex

Zubrzycki Janusz Wydawnictwo Unimex Isbn 9788380280823 Wydanie 2018

Z leksykonu VAT dowiesz wszystkiego o nowelizacji VAT w 2018 roku Blisko 1600 odpowiedzi na trudne pytania z VAT! Wysyłka po 20 stycznia 2018 rokuOd 2018 roku będą obowiązywać nowe, rewolucyjne regulacje m.in.:- metoda podzielonej płatności (z ang. split payment), która m ...

Zobacz Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń
Plan kont z komentarzem i polityką rachunkowości dla fundacji i stowarzyszeń

Makal Anna Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046028 Wydanie 2018

Niezbędny komentarz do planu kont dla fundacji i stowarzyszeń dla każdej osoby prowadzącej księgowości fundacji lub stowarzyszenia – uwzględnia duże zmiany w ustawie o rachunkowości związane z wprowadzeniem nowego, odrębnego sprawozdania dla fundacji i stowarzyszeń ...

Zobacz The labour Code Kodeks pracy
The labour Code Kodeks pracy

Jamroży Agnieszka Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325580612 Wydanie 2016

Niniejszy zbiór tłumaczeń zawiera nie tylko tekst ustawy Kodeks pracy,\r\nale również tekst ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami\r\nstosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,\r\nzwanej w praktyce ustawą o zwolnieniach grupowych. Tekst Kodek ...

Zobacz Kodeks pracy Komentarz Żołyński
Kodeks pracy Komentarz Żołyński

Żołyński Janusz Jabłoński Andrzej Jasiewicz Joanna Mędrala Małgorzata Pettke Paweł Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043744 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu pracy dla praktyków zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa pracy, w tym pracodawcom, menedżerom działów HR, sędziom, adwokatom, radcom prawnym, osobom zajmującym się obsługą prawną przedsiębiorców, związkom zawodowym, a także biurom rachunk ...