Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Cena 115.55 zł Katalogowa 157,5 zł
Książka o Procesie inwestycyjno-budowlanym

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych a także znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.