Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego Boć

Cena 85.59 zł Katalogowa 109,99 zł

Prezentowany tom przedstawia przemyślenia będące wyrazem najnowszych nurtów i tendencji podejmowanych w nauce prawa administracyjnego. Studia, które oddajemy do rąk czytelników ukazują stan doktryny wobec najnowszych problemów i wyzwań współczesnej administracji.
Doktryna została postawiona wobec nowych wyzwań związanych z pogorszeniem sytuacji gospodarczej, z przemianami współczesnej cywilizacji, ca także szerszym współdziałaniem w ramach struktur ponadpaństwowych i globalizacją podstawowych problemów dzisiejszych społeczeństw.