Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych

Cena 49.44 zł Katalogowa 58,8 zł

Stan prawny 2018 rok zawiera proponowane roczne stawki amortyzacyjne dostosowane do klasyfikacji.
Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych