Nieważność czynności prawnej Gutowski

Cena 154.07 zł Katalogowa 179 zł

Książka jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane a także uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny. W książki omówiono zagadnienia dotyczące:

Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.:
- czynności wadliwe, bezskuteczne i nieważne,
- tzw. czynności nieistniejące,
- inne postacie wadliwości czynności prawnych,
- czynności częściowo nieważne i częściowo bezskuteczne;
Konstrukcyjnych przesłanek nieważności czynności prawnych, m.in.:
- zdolność prawna i zdolności do czynności prawnych,
- nieprawidłowa reprezentacja a zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych osób prawnych,
- stan wyłączający świadome lub swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli,
- pozorność,
- niedochowanie wymogów co do formy czynności prawnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności;
Sprzeczności z prawem czynności prawnej jako przesłance jej nieważności, m.in.:
- obejście prawa w Kodeksie cywilnym,
- sprzeczność czynności prawnej z normami Unii Europejskiej,
Innych przesłanek nieważności czynności prawnej opartych na ocenie prawidłowości jej treści i celu, m.in.:
- sprzeczność z zasadami współżycia społecznego,
- sprzeczność z właściwością stosunku prawnego,
- problematyka kauzalności w kontekście ważności czynności o charakterze przysparzającym;
Skutków prawnych nieważności bezwzględnej, m.in.:
- cechy nieważności bezwzględnej,
- roszczenia, które mogą powstać w związku z nieważnością czynności prawnych.

Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki nieważności czynności prawnych, dlatego też jest pozycją przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.