Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym

Cena 167.30 zł Katalogowa 199 zł

Książka zawiera całościowe omówienie kolizyjnoprawnej problematyki nieuczciwej konkurencji. Udziela odpowiedzi na pytania, z którymi muszą zmierzyć się osoby, zajmujące się nieuczciwą konkurencją w środowisku międzynarodowym. W opracowaniu autorka wskazuje m.in.:
- czy wybór prawa w ogóle jest dopuszczalny w sprawach z tytułu nieuczciwej konkurencji,
– jakie prawo jest właściwe dla czynów nieuczciwej konkurencji, które wywierają skutek na rynku więcej niż jednego państwa, i w jaki sposób to prawo stosować,
– jakie akty normatywne zastosować w takiej sprawie,
– czy dochodzi do zbiegu norm kolizyjnych. Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, a także osób, które naukowo zajmują się problematyką kolizyjnoprawną nieuczciwej konkurencji. MONOGRAFIE