Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania

Nieruchomości poradniki - Prawo nieruchomości Strzelczyk - umowy, zarządzanie, wzory umów, komentarze

Zobacz Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604604 Wydanie 2019

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz. Publikacja w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wiec ...

Zobacz Ustawa deweloperska Komentarz Czech
Ustawa deweloperska Komentarz Czech

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381242790 Wydanie 2018

W komentarzu przedstawiono obszerną analizę przepisów ustawy deweloperskiej wraz z powiązanymi z nią przepisami:Kodeksu cywilnego,Prawa upadłościowego,Prawa restrukturyzacyjnego,Prawa bankowego.Najnowsze zmiany legislacyjne uwzględnione w pub ...

Zobacz Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku
Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604475 Wydanie 2019

Autorzy komentarza omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. ...

Zobacz Prawo nieruchomości Zbiór przepisów
Prawo nieruchomości Zbiór przepisów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603577 Wydanie 2018

Prawo nieruchomości. Użytkowanie wieczyste, służebności, egzekucja z nieruchomości. Gospodarka nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Księgi wieczyste. Lokale. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. Zagospodarowa ...

Zobacz Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz
Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381583152 Wydanie 2019

Celem komentarza jest przedstawienie interpretacji przepisów ustawy z 20.7.2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, dalej: Prz ...

Zobacz Specustawa mieszkaniowa komentarz
Specustawa mieszkaniowa komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381582391 Wydanie 2019

Komentarz do specustawy mieszkaniowej stanowi książkowe opracowanie przepisów ustawy z 5.7.2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, w tym zmian dokonywanych tą ustawą w innyc ...

Zobacz Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz
Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381604475 Wydanie 2019

Autorzy omawiają m.in. pierwszeństwo inwestycji realizowanych w ramach specustawy, warunki realizacji inwestycji mieszkaniowych na obszarze kolejowym oraz standardy lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych. ...

Zobacz Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości
Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381584579 Wydanie 2019

Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości to publikacja zawierająca kompleksowe omówienie regulacji prawnych związanych z tytułowym zagadnieniem, które w głównej mierze zawarte zostały w ustawie z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ...

Zobacz Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo
Jak badać stan prawny nieruchomości? Praktyczny komentarz. Przykłady. Orzecznictwo

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046301 Wydanie 2018

Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przys ...

Zobacz Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046349 Wydanie 2018

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pow ...