Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych Komentarz

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania

Nieruchomości poradniki - Prawo nieruchomości Strzelczyk - umowy, zarządzanie, wzory umów, komentarze

Zobacz Wycena nieruchomości Komentarz
Wycena nieruchomości Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381247351 Wydanie 2019

Komentarz umożliwia właściwą interpretację przepisów odnoszących się do wyceny nieruchomości. Trwają prace w Sejmie nad ustawą o użytkowaniu wieczystym, musimy uwzględnić ją w książce (planowane wejście w życie od 1 stycznia 2019) ...

Zobacz Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji
Specustawa mieszkaniowa nowe zasady realizacji inwestycji

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381581035 Wydanie 2018

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. specustawa mieszkaniowa) przyjęta przez Sejm 5.7.2018r. weszła w życie już 22.8.2018 r. Na jej podstawie przygotowaliśmy publikac ...

Zobacz Rzeczoznawca majątkowy testy i pytania egzaminacyjne
Rzeczoznawca majątkowy testy i pytania egzaminacyjne

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595784 Wydanie 2017

W trzecim wydaniu książki Egzamin na Rzeczoznawcę majątkowego uwzględniono ostatnie zmiany w przepisach dotyczących egzaminów na rzeczoznawców oraz dodano pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami z egzaminów z 2016 r. Książka stanowi ca ...

Zobacz Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)
Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym)

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378046349 Wydanie 2018

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania (z suplementem elektronicznym). Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim pow ...

Zobacz Umowa o roboty budowlane Okolski
Umowa o roboty budowlane Okolski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381580441 Wydanie 2018

Prezentowana publikacja ma na celu przybliżenie treści umowy o roboty budowlane wraz z zagadnieniami praktycznymi oraz omówienie relacji między uczestnikami procesu budowlanego i wynikających z umowy wzajemnych zobowiązań stron. Niniejsze, 9 w ...

Zobacz Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej
Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248235 Wydanie 2018

Opodatkowanie nieruchomości w działalności gospodarczej. Podatek od nieruchomości i podatek od nieruchomości komercyjnych. Książka w praktyczny sposób omawia najważniejsze zasady opodatkowania majątku nieruchomego posiadanego przez przedsi ...

Zobacz Specustawa mieszkaniowa komentarz
Specustawa mieszkaniowa komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325514242 Wydanie 2018

Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących ...

Zobacz Teczka zarządcy nieruchomości wzory dokumentów z wyjaśnieniami
Teczka zarządcy nieruchomości wzory dokumentów z wyjaśnieniami

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 8374832509 Wydanie 2016

Teczka zawiera praktyczne wyjaśnienia i dokumenty niezbędne w codziennej pracy\r\ndla osób związanych zawodowo z nieruchomościami (zarówno dla zarządców nieruchomości,\r\njak i administratorów budynków komunalnych, gmin zarządzających nieruc ...

Zobacz Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku
Specustawa mieszkaniowa komentarz do ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku

Brak danych Isbn 9788366161023 Wydanie 2018

Planowana data wydania: październik 2018 roku Pierwszy komentarz do uchwalonej w ekspresowym tempie specustawy mieszkaniowej (ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarz ...

Zobacz VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami
VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381248495 Wydanie 2018

W książce znajdziesz liczne przykłady ułatwiające zrozumienie omawianych kwestii. Publikacja VAT w transakcjach związanych z nieruchomościami systematyzuje problematyczne zagadnienia związane ze skutkami rozliczeń podatku VAT transakcji sprz ...