Niepoczytalność i poczytalność ograniczona

Cena 82.73 zł Katalogowa 99 zł

Książka w druku na życzenie - czas realizacji 7 dni plus czas wysyłki.

Książka dla prawników praktyków, W jaki sposób i teoretyków prawa karnego. Będzie także pomocna innym osobom biorącym udział w pracy wymiaru sprawiedliwości, np. biegłym psychiatrom i psychologom sądowym.
W pracy omówiono także zagadnienia nierozerwalnie związane z problematyką niepoczytalności i poczytalności zmniejszonej:
- stan odurzenia sprawcy,
- działanie w afekcie,
- zaburzenia osobowości czy zaburzenia preferencji seksualnych.