Nauka administracji Cieślak Zbigniew

Cena 43.11 zł Katalogowa 59 zł

Książka o nauce administracji jest przeznaczona dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych, które w programie studiów mają naukę administracji, a także dla osób zatrudnionych w podmiotach administracji publicznej.
Podręcznik prezentuje oryginalne podejście do wykładu jednego z podstawowych przedmiotów studiów na wydziałach prawa i administracji. Realizacja celów nauki administracji została ukazana przez zastosowanie metody modelowania rzeczywistości administracyjnej i posłużenie się pojęciem - narzędziem w postaci układu administracyjnego. Ujęcie to jest w zasadzie niespotykane w literaturze dostępnej na rynku wydawniczym.
W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia:
- istotę administracji publicznej i jej status,
- formy działania, funkcje a także kontrolę administracji publicznej,
- modele układów administracyjnych i ich usprawnianie,
- teorię zmian w administracji publicznej.