Modele nadzoru rynku finansowego

Aspekty prawne
Cena 38.98 zł Katalogowa 51 zł

W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiązania prawne z zakresu nadzoru Autorka omówiła także m.in.:
- wpływ działalności Europejskich Urzędów Nadzoru na działalność decyzyjną niezależnych krajowych regulatorów na rynkach finansowych;

- modele sądowej weryfikacji rozstrzygnięć nadzorczych;

- sposób przyczyniania się nowego unijnego nadzoru finansowego, unii bankowej i unii rynków kapitałowych do utrzymania stabilności finansowej;

- koncepcje usytuowania banku centralnego w ramach nadzoru na rynku finansowym;

- uwarunkowania odpowiedzi na pytanie o optymalny model nadzoru finansowego. Książka jest adresowana do osób związanych z problematyką rynku finansowego, w tym zatrudnionych w instytucjach finansowych. Zainteresuje pracowników naukowych, studentów i doktorantów prawa, administracji, europeistyki, a także kierunków ekonomicznych, zwłaszcza finansów. Recenzowana książka stanowi interdyscyplinarną monografię z zakresu nauki prawa finansowego i częściowo z nauki ekonomii, dowodząc jednocześnie faktu swoistej współzależności tych dyscyplin badawczych. ;
Autorka w znakomity sposób dokonała prezentacji obecnych modeli nadzoru nad rynkiem finansowym, w szczególności zaś ewolucji nadzoru finansowego, przy uwzględnieniu zmian, jakie zaszły wskutek kryzysu finansowego z początku XXI w. Prowadzona analiza nie została skupiona wyłącznie na poziomie krajowym, lecz sporo uwagi poświęcono jakże istotnym regulacjom unijnym, w tym makroostrożnościowym. dr hab. Rafał Sura, prof. KUL