Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych

Stan prawny 1.01.2012 rok
Cena 106.82 zł Katalogowa 149 zł

Książka powstała jako rezultat wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. W książki przedstawiono wyniki badań naukowych w dziedzinie prawa administracyjnego, prawa postępowania administracyjnego a także prawa postępowania sądowoadministracyjnego. Problemy ujawniające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych zostały przedstawione od strony praktycznej, z uwzględnieniem orzecznictwa i refleksji doktrynalnej. W książce zostały ujęte w porządku biegu spraw wszystkie rodzaje czynności procesowych związanych z: badaniem dopuszczalności drogi przed sądem administracyjnym, ustalaniem właściwości i kompetencji tego sądu, dotyczących stadium wstępnego badania skarg na działanie lub bezczynność administracji, przebiegu postępowania rozpoznawczego oraz kompetencji orzeczniczych sądu. W taki sam sposób są usystematyzowane zagadnienia związane z: wnoszeniem i rozpoznawaniem środków odwoławczych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, obalaniem prawomocnych orzeczeń sądowych, a także ochrona stron przed przewlekłością postępowania przed sądami administracyjnymi. Książka przeznaczona jest nie tylko dla sędziów, ale także dla aplikantów i studentów. Może również być źródłem wiedzy o postępowaniu sądowoadministracyjnym dla osób wykonujących zawody prawnicze