Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych

Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach karnych to Książka podejmująca niezwykle ważną i zarazem interesującą problematykę działalności podejmowanej przez adwokata i radcy prawnego jako profesjonalnego obrońcy a także pełnomocnika, a także oskarżyciela posiłkowego.