Mediacje praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów

Mediacja jest to proces rozwiązywania konfliktów z udziałem strony trzeciej

W książce autora Moore Christopher szczegółowo omówiono i zilustrowano licznymi przykładami całe spektrum zagadnień związanych z mediacjami

Książka z mediacji może służyć jako podręcznik podczas seminariów i programów szkoleniowych w dziedzinie mediacji i negocjacji, rozwiązywania konfliktów, prawa, działalności gospodarczej, zarządzania, planowania, opieki społecznej, doradztwa, edukacji, socjologii i psychologii.
Zainteresuje też z pewnością profesjonalistów - prawników, menedżerów, terapeutów, pracowników socjalnych, urzędników, nauczycieli i innych - którzy mogą wykorzystywać zasady i procedury mediacji jako narzędzia radzenia sobie z konfliktami i negocjowania rozwiązań złożonych problemów.

Obecne wydanie tego światowego bestselleru zostało znacznie poszerzone w stosunku do wcześniejszych. zawiera m.in. nowe sposoby wykorzystania mediacji w dziedzinie sporów handlowych, publicznych i osobistych a także wpływ uwarunkowań kulturowych na przebieg mediacji.
Treść książki uzupełniono także kilkoma dodatkami przedstawiającymi zasady profesjonalnej praktyki, takimi jak:
- modelowe standardy postępowania mediatorów,
- przykładowe porozumienie w sprawie usług mediacyjnych,
- lista kontrolna początkowych uwag i stwierdzeń mediatora,
- przykładowy formularz dokumentacji porozumienia.