Mediacje i negocjacje w sferze publicznej

Mediacje i negocjacje w sferze publicznej. całościowe opracowanie dotyczące prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji.