Matematyka Matura 2019 Arkusze egzaminacyjne Poziom podstawowy

Cena 22.93 zł Katalogowa 30 zł

11 arkuszy tematycznych: Liczby rzeczywiste. Równania i nierówności. Funkcje (2), Własności funkcji, Trygonometria, Ciągi, Geometria analityczna, Planimetria,Stereometria, Statystyka i elementy rachunku prawdopodobieństwa 3 arkusze tematyczne podsumowujące 16 autorskich arkuszy egzaminacyjnych maturalne arkusze egzaminacyjne z sierpnia 2016 r., czerwca i sierpnia 2017 r. a także maja i czerwca 2018 r. do wszystkich arkuszy zastały dołączone modele odpowiedzi z przykładowymi sposobami rozwiązania zadań