Lista płac w praktyce 2018

odpowiedzi na najtrudniejsze pytania
Cena 127.54 zł Katalogowa 149 zł

Książka o liście płac na 2018 rok jest niezbędna dla pracodawców i specjalistów ds. płac w ich codziennej pracy, która w narzędziowy, praktyczny i zrozumiały sposób, uwzględniając najnowsze wskaźniki, orzeczenia sądowe i stanowiska organów urzędowych, przedstawia zasady obliczania wynagrodzenia w różnych, również nietypowych sytuacjach występujących w praktyce. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi, których nie dostarczają powszechnie obowiązujące przepisy prawne i odkryje rozwiązania problemów, których nie udaje się wyjaśnić przy pomocy programu płacowego. Książka zawiera całościowe opracowania na temat naliczania płac, wiele przykładów obrazujących poszczególne zagadnienia, przykładowe listy płac a także zbiór aktów prawnych związanych z tematyką rozliczania wynagrodzeń.

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników w sposób zgodny z prawem nie jest proste. Dodatkowe trudności powstają w związku z częstymi zmianami przepisów, nowymi opiniami organów kontrolujących i niejednokrotnie odmiennymi interpretacjami.

Dlatego w oparciu o liczne stanowiska instytucji państwowych oraz praktyczne rozwiązania ekspertów prawa pracy, Wydawnictwo C.H. Beck przygotowało podręczne, niezawodne i poparte licznymi przykładami źródło wiedzy w codziennej pracy działów kadrowo-płacowych.

Nabywając niniejszą książkę, otrzymują Państwo:

- 15 kompleksowych opracowań na temat rachuby płac,
- wiele praktycznych rozwiązań, procedur i przykładów obliczeń,
- przykładowe listy płac,
- zestawienia tabelaryczne składników wynagrodzeń w podstawie obliczania świadczeń ze stosunku pracy,
- zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń.

W najnowszym wydaniu książki uwzględniamy ważne zmiany prawne, orzeczenia sądów i stanowiska organów, m.in.:

- zmiany w limitach zwolnień podatkowych dotyczących m.in. świadczeń finansowanych z zfśs, funduszy związkowych, zapomóg losowych czy dofinansowań do wypoczynku dzieci;
- nowe reguły stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu;
- zniesienie limitu składek ZUS od 2019 r.;
- wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24.11.2016 r. (K 11/15) w sprawie rozliczania zagranicznych podróży służbowych kierowców i jego wpływ na wyłączenie z podstawy składek ZUS i podatku należności za te podróże;
- nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
- nowe zasady opłacania składek na FGŚP;
- ustanowienie od początku 2018 r. nowej kwoty wolnej od podatku;
- zmiany w naliczaniu wynagrodzenia i ekwiwalentu urlopowego pracowników tymczasowych;
- zmiany w regułach dotyczących ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę w służbie zdrowia (wprowadzone na mocy ustawy z 8.6.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych);
- modyfikacje w wysokości płac należnych w samorządzie;
- podwyższenie od 2018 r. minimalnej stawki godzinowej przy umowach zlecenia i umów o świadczenie usług oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę (i związane z tym nowe stawki dodatku za godziny nocne, nowe kwoty wolne od potrąceń, minimalna podstawa zasiłku chorobowego itp.);
- nowe wskaźniki na 2018 r., takie W jaki sposób np. współczynnik ekwiwalentowy czy wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach 2018 r.

6 najważniejszych zalet prezentowanej książki:

- Przykłady obliczeń krok po kroku
- - Wszystkie zagadnienia wzbogaciliśmy przykładami obliczeń, dzięki czemu prawidłowo ustalisz potrzebne kwoty.
- Gotowe schematy postępowania
- - Szybciej wykonasz swoje obowiązki, korzystając z gotowych schematów działania.
- Rozwiązania nietypowych problemów
- - Prezentujemy trudne problemy, których nie rozwiążesz przy użyciu programu płacowego.
- Stanowiska i interpretacje organów: MRPiPS, PIP
- - W jednym miejscu zebraliśmy wszystkie najważniejsze stanowiska urzędowe dotyczące rachuby płac.
- Wzory dokumentów płacowych
- - Przygotuj własne listy płac, pisma, oświadczenia, korzystając z gotowych wzorców.
- Zbiór aktów prawnych związanych z tematyką wynagrodzeń

Ujednolicone teksty ustaw i rozporządzeń na 2017 r. to sposób na szybkie znalezienie właściwej podstawy prawnej.

W tej książce znajdziesz tylko praktyczne informacje. Prezentujemy problemy zgłaszane przez czytelników, teorię ograniczając do minimum. Odpowiedzi poparte wskazówkami z praktyki i interpretacjami organów urzędowych oraz orzecznictwem pomogą Ci w sprawnym prowadzeniu rachuby płac.

Dzięki niniejszej publikacji dowiedzą się Państwo:

- Czy zmiana kwoty wolnej od podatku ma wpływ na kalkulowanie miesięcznych zaliczek podatkowych pracowników?
- Jakie są nowe zasady stosowania kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50%?
- Jak obliczyć kwotę netto niskiego wynagrodzenia pracownika?
- W jaki sposób obniżać składkę zdrowotną do wysokości zaliczki podatkowej przy dochodach z różnych źródeł?
- Jak rozliczać w zakresie składek ZUS i podatku pracownika oddelegowanego do pracy za granicą?
- Jak naliczać podatek od obcokrajowca zatrudnionego w ramach umowy zlecenia?
- Jak obliczyć wynagrodzenie za część miesiąca?
- Które składniki można wliczyć do minimalnego wynagrodzenia?
- Czy za pracę w niedzielę należą się pracownikowi dwa dodatki?
- Jaką procedurę zastosować w przypadku zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia?
- Jaka jest różnica między ustalaniem wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu?
- Co korzystniej wypłacać: wynagrodzenie za godziny nadliczbowe czy ryczałt?
- Które nagrody wliczamy do podstawy świadczeń chorobowych?
- Jak potrącać zobowiązania alimentacyjne, komornicze i dobrowolne?
- Czy ze świadczeń z ZFŚS można dokonywać potrąceń?
- Jak powinno wyglądać ustalanie kwoty wolnej od potrąceń w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w trakcie miesiąca?
- Jak realizować zajęcie komornicze przy umowie zlecenia?
- W jaki sposób kalkulować pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy?
- Jak liczyć wynagrodzenie w miesiącu, w którym pracownik odbiera nadgodziny?
- Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie pracownika, jaki w danym miesiącu miał zwolnienie lekarskie na wszystkie dni robocze z wyjątkiem wolnych weekendów?
- Czy pomniejszać pensję, gdy pracownik z powodu choroby przepracował tylko część miesiąca, ale jednocześnie wypracował obowiązujący go w tym miesiącu pełny wymiar czasu pracy?
- Jakie są reguły oskładkowania zleceń i ustalania podstawy wymiaru zasiłku zleceniobiorców dotyczące uzupełniania podstaw zasiłkowych?
- Jak ustalać kwotę wolną od potrąceń, gdy pracownikowi przysługują 50%-towe koszty uzyskania przychodu?

Jeżeli w Państwa pracy pojawią się pytania dotyczące m.in.:

- ustalania wynagrodzenia w nietypowych sytuacjach,
- wyznaczania nowego terminu wypłaty,
- rozliczania godzin nadliczbowych,
- rekompensowania pracy w niedziele i święta,
- wypłaty wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,
- rozliczania pracy w nocy,
- wypłaty świadczeń chorobowych,
- dokonywania potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków,
- przekroczeń progu podatkowego i składek emerytalno-rentowych,
- reguł wysyłania pracowników do pracy poza granicami Polski w ramach oddelegowania

warto skorzystać z gotowych, zamieszczonych w książce rozwiązań.