Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2015

Leksykon zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów. Z Leksykonu dowiesz się, m.in.:
- Jakie zmiany obowiązują w podatku dochodowym od 1 stycznia 2015 roku?
- W jaki sposób poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów?
- Jak rozliczać koszty w czasie?
- Jak postąpić z niezapłaconymi w terminie fakturami?
- Jakie ograniczenia ustawodawca przewiduje w przypadku tzw. cienkiej kapitalizacji?
- Jak opodatkować dywidendę „w naturze”?
- jak opodatkować dotacje i jak rozliczyć wydatki nią pokryte?
- Jak rozliczać wydatki na reprezentację i reklamę?

W aktualnym wydaniu leksykonu podatku dochodowego uwzględniono zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2015 roku. Dodatkowym atutem jest uwzględnienie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych.