Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym

Książka jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej.