Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym)
Cena 128.39 zł Katalogowa 157,5 zł
Komentarz do ustawy o wyrobach budowlanych

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym). Ponadto: liczne orzecznictwo sądowe, praktyczne przykłady i wskazówki, a także wzory przykładowych uchwał i zarządzeń wydawanych przez JST (z podziałem na gminę, powiat a także województwo).