Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego

praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym)

Legislacja w jednostkach samorządu terytorialnego – praktyczny poradnik – wzory uchwał i zarządzeń (z suplementem elektronicznym)