Leasing 2018 Aspekt prawny podatkowy i księgowy

Leasing na nowych zasadach. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku
Ustawa o rachunkowości komentarz 2017

Poradnik zawierający charakterystykę leasingu w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu cywilnego, rachunkowości, podatku dochodowego i VAT. Nowe zasady i metody stosowania leasingu a także rozliczeń między stronami. Formy leasingu i ich skutki podatkowe. Sposoby księgowania operacji leasingowych u finansującego i u korzystającego.

W rozdziale 1 dokonano charakterystyki leasingu w sensie językowym, prawnym i gospodarczym.
Rozdział 2 - omówiono przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy leasingu. Zdefiniowano tą umowę, zawierające ją strony i przedmiot leasingu. Zwrócono uwagą na prawa, obowiązki i odpowiedzialność zbywcy, finansującego i korzystającego.
Rozdział 3 - omówiono przepisy odnoszące się do podatników podatku dochodowego zawierających umowy leasingu. Szczegółowo zostały omówione zasady stosowania leasingu na gruncie ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz ustawy o VAT.
Rozdział 4 - zagadnienia związane z opodatkowaniem VAT transakcji leasingowych wg najnowszych przepisów.
Rozdział 5 - omówiono przepisy umowy leasingowej w ustawie o rachunkowości.
Rozdział 6 - przykłady księgowań operacji leasingowych u finansującego i u korzystającego.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku