Kultura organizacyjna Diagnoza i zmiana Model wartości konkurujących

Cena 67.40 zł Katalogowa 89 zł

Nowe, zmienione wydanie bestsellerowej książki zawiera opis zweryfikowanej, wielokrotnie sprawdzonej metody przeprowadzenia wnikliwej analizy kultury organizacji i jej zmiany w pożądanym kierunku. Teoretyczną podstawą tej metody jest tzw. model wartości konkurujących, będący prawdopodobnie najczęściej na świecie wykorzystywanym modelem do oceny kultury, niezwykle przydatnym przy inicjowaniu programu znaczących udoskonaleń umiejętności kierowniczych i przywódczych. Pomyślana jako poradnik, książka przedstawia skuteczne narzędzia, z których mogą korzystać liderzy i menedżerowie, by określić kulturę kierowanych przez siebie jednostek i przeprowadzić jej zmianę. Znajduje się tu też kwestionariusz do oceny umiejętności kierowniczych, pomagający efektywnie wspierać zmianę kultury firmy. Szczegółowo omówiono:
- znaczenie uwzględnienia kultury przy wprowadzaniu wszelkich programów poprawy efektywności,
- proces identyfikacji typu kultury obecnej i pożądanej,
- sporządzanie wykresów profili kultury w celu określenia obszarów, w których konieczne są zmiany,
- etapy opracowywania i wdrażania programu zmiany kultury organizacyjnej,
- dostosowywanie zestawu indywidualnych umiejętności kierowniczych do potrzeborganizacji - program rozwoju osobistego,
- sposoby inicjowania pożądanych zmian kultury.