Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 2019

Książki i komentarze z prawa rodzinnego omawiają egzekwowanie alimentów, zasady przyznawania świadczenia 500+, pojęcia dłużnika alimentacyjnego, pieczy zastępczej, zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych. Książki zawierają wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady

KRiO kodeks komentarz - Prawo rodzinne i opiekuńcze komentarze 2019

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599546 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki mał ...

Zobacz Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO
Opieka i kuratela Komentarz do art. 145–184 KRO

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587598 Wydanie 2017

Komentarz do art. 145–184 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz związanych z innymi regulacjami KPC to praktyczny komentarz omawiająca aspekty materialne oraz procesowe dotyczące opieki i kurateli. Komentarz uwzględnia ponadto wszystkie najno ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code
Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286879 Wydanie 2018

Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa oraz tłumaczach. Tekst tłumaczenia uwzględnia stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zm ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy ...

Zobacz Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC
Pokrewieństwo i powinowactwo Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595609 Wydanie 2018

Pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie, obowiązek alimentacyjny). Komentarz do art. 61(7)–144(1) KRO oraz związanych z nimi regulacji KPC ...

Zobacz Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące
Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381285308 Wydanie 2018

Teksty ustaw Becka z kodeksu cywilnego i prawa rodzinnego zawierają:\r\n- Kodeks cywilny - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - Prawa konsumentów - Księgi wieczyste i hipoteka - Własność lokali\r\n- Spółdzielnie mieszkaniowe - Prawo prywatne międzyna ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076814 Wydanie 2017

Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Przepisy wprowadzające KRO Tom 5

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591250 Wydanie 2017

Tom V zawiera komentarz do następujących zagadnień z KRO: małżeństwo (zawarcie małżeństwa, prawa i obowiązki małżonków, małżeńskie ustroje majątkowe, ustanie małżeństwa), separacja, pokrewieństwo i powinowactwo, opieka i kuratela ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Familien und Vormundschaftsgesetzbuch

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325587178 Wydanie 2016

Trzecie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ukazujące się w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na języki europejskie. Tekst ustawy uwzględnia zmiany, które weszły w życie w kwietniu 2016. Publika ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

Od.Nowa Isbn 9788365721938 Wydanie 2018

Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ grafic ...