Komentarze do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 2019

Książki i komentarze z prawa rodzinnego omawiają egzekwowanie alimentów, zasady przyznawania świadczenia 500+, pojęcia dłużnika alimentacyjnego, pieczy zastępczej, zmiany w zasadach ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, rozwiązywanie sporów ze stosunków rodzinnoprawnych. Książki zawierają wzory dokumentów, schematy działania poszczególnych instytucji czy procedur, a także liczne przykłady

KRiO kodeks komentarz - Prawo rodzinne i opiekuńcze komentarze 2019

Zobacz Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego
Status dziecka jako uczestnika postępowania nieprocesowego

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603690 Wydanie 2019

Przedmiotem książki jest status dziecka, zarówno małoletniego, jak i nasciturusa, jako uczestnika postępowania nieprocesowego (kodeksowego i pozakodeksowego). Autorka szczegółowo omawia kwestie związane z uzyskaniem przez dziecko statusu ucz ...

Zobacz Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603560 Wydanie 2019

Komentarz stanowi kompleksowe omówienie regulacji dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poza samym komentarzem do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie publikacja zawiera także omówienie odpowiednich przepisów zawartych m.i ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018
Kodeks rodzinny i opiekuńczy 2018

Od.Nowa Isbn 9788365721938 Wydanie 2018

Prawo o aktach stanu cywilnego oraz skorowidz przedmiotowy KRO. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ grafic ...

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz + płyta CD

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591236 Wydanie 2017

Komentarz prezentuje analizę i praktyczne podejście do nowych rozwiązań i obowiązków, które przyniosło wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej widziane z perspektywy osób bezpośrednio stosujących jej zap ...

Zobacz Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia
Dobro dziecka a interesy innych podmiotów w polskiej regulacji prawnej przysposobienia

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381603096 Wydanie 2019

Autor opisuje najnowsze zmiany prawa dotyczące przysposobienia, w tym odnoszące się do stanowiącej przedmiot licznych kontrowersji instytucji przysposobienia ze wskazaniem. Czytelnicy zapoznają się z zagadnieniami z zakresu prawa materialnego, ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076814 Wydanie 2017

Jednotomowe wydanie komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powstało na podstawie trzech tomów komentarza opublikowanych w latach 2013-2014. W komentarzu zostały uwzględnione nowelizacje kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjęte przez ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Gromek

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286626 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyd. Beck ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682). Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz stanowi autorski komentarz do poszczególnych przepisów ustawy ...

Zobacz Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Komentarz Pietrzykowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325599546 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie dotyczące m.in.:małżeństwa (zawarcie i ustanie małżeństwa, prawa i obowiązki mał ...

Zobacz Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz
Postępowanie w sprawach nieletnich Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326479786 Wydanie 2015

Książka stanowi kompleksowy komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich uwzględniający jej ostatnią dużą nowelizację, która zasadniczo zmieniła dotychczasowy dwoisty model procedowania w sprawach nieletnich przed sądem rodzin ...

Zobacz Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Komentarz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788380920781 Wydanie 2016

Komentarz stanowi wnikliwe omówienie problematyki wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z perspektywy prawa administracyjnego. W komentarzu poruszone zostały kwestie wszelkich procedur występujących w zakresie wspierania rodzin i pieczy zastępcz ...