Kodeks Postępowania Karnego Komentarz 2018

Komentarze do kodeksu karnego uwzględniają najnowszy stan prawny na 1 czerwca 2017 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 13 lipca 2017 r. i 1 stycznia 2018 r. Komentarze są skierowane przede wszystkim do praktyków prawa, czyli sędziów, prokuratorów, adwokatów i radców prawnych, aplikantów zawodów prawniczych.

KPK Komentarz 2017 - Kodeks postępowania karnego komentarz 2018 Świecki

Zobacz Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166
Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

Wolters Kluwer Isbn 9788381075596 Wydanie 2017

Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicie ...

Zobacz Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej
Praktyczny komentarz do zmian procedury karnej

Difin Isbn 9788380853317 Wydanie 2017

Przejrzysta i komunikatywna budowa komentarza oparta została na systematyce Kodeksu postępowania karnego. Przepisy nowe oraz zmienione, które zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zostały wyodrębnione graficznie, a pod nimi umieszczono tez ...

Zobacz Kontrola korespondencji
Kontrola korespondencji

C.H. Beck Isbn 9788325589875 Wydanie 2016

W pracy zostały przedstawione liczne zagadnienia i problemy związane z kontrolą korespondencji oraz jej pozyskiwaniem na potrzeby procesu karnego. Zaprezentowana jest także problematyka kontroli operacyjnej, której częścią jest uzyskiwani ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks postępowania karnego Komentarz Tom 1 i 2

Wolters Kluwer Isbn 9788381074834 Wydanie 2017

Komentarz do Kodeksu postępowania karnego jest obecnie pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem zawierającym szczegółowe i pogłębione rozważania prawne prezentowane w serii duże komentarze. W publikacji główny nacisk położono na kwesti ...

Zobacz Kodeks karny Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny Kodeks postępowania karnego

C.H. Beck Isbn 9788325599003 Wydanie 2017

Seria zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy TWOJE PRAWO ...

Zobacz Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326481147 Wydanie 2015

Trzecie wydanie uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego, która wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. W formie porównania przedstawiono obecny i przyszły stan prawny, co pozwala na całościowe ujęcie istoty i zakresu zmian wprow ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego 2013 Edycja sądowa
Kodeks postępowania karnego 2013 Edycja sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325554682 Wydanie 2014

Stan prawny 07.2013 rok. Na zbiór składają się akty prawne o fundamentalnym znaczeniu dla szeroko pojętego prawa karnego, które z uwagi na jego rangę i znaczenie jest prawem skodyfikowanym. Zbiór ten zawiera więc\r\nprzepisy Kodeksu karnego i ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego 2014 Edycja sądowa
Kodeks postępowania karnego 2014 Edycja sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325565909 Wydanie 2014

Stan prawny: 1 lipca 2014 r. Publikacja obejmuje podwójny stan prawny KPK! 1 lipca 2015 r. Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: ...

Zobacz Kodeks postępowania karnego 2015 Edycja sądowa
Kodeks postępowania karnego 2015 Edycja sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569334 Wydanie 2014

Stan prawny 1.01.2015 rok. Publikacja obejmuje podwójny stan prawny KPK! 1 lipca 2015 r. Treść artykułów, które uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: Kodek ...

Zobacz Kodeks karny wykonawczy 2015 Edycja sądowa
Kodeks karny wykonawczy 2015 Edycja sądowa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325569334 Wydanie 2014

Stan prawny 1.01.2015 rok. Publikacja obejmuje podwójny stan prawny KPK! 1 lipca 2015 r. Treść artykułów, jakie uległy zmianie od czasu opublikowania poprzedniego wydania - została pogrubiona. KK. KPK. KKW. KSKU. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks ...