Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz - reforma KPA od 01.06.2017 roku

Komentarze i książki uwzględniają ustawę z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935), która stanowi część przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju pakietu 100 zmian dla firm - Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców. Prezentują w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmują najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny

KPA kodeks komentarz - KPA komentarz Hauser Wierzbowski Adamiak

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarze Becka

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325598327 Wydanie 2017

Komentarz do ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego autorstwa dr Roberta Kędziory jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny pozwalającą zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami zwi ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz Adamiak Borkowski

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325591533 Wydanie 2017

Komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego autorstwa prof. Janusza Borkowskiego oraz prof. Barbary Adamiak to jeden z najbardziej znanych i cenionych na rynku jednotomowych komentarzy. Stanowi on nieodzowną pomoc w rozwiązywaniu problemó ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego Komentarz

Wolters Kluwer Isbn 9788381077293 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu postępowania administracyjnego jest przeznaczony przede wszystkim dla sędziów, adwokatów, radców prawnych i prokuratorów. Będzie przydatny także aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom administracji publicznej i ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego
Kodeks postępowania administracyjnego

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043874 Wydanie 2017

Dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Są to nie ...

Zobacz Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + CD
Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego + CD

C.H. Beck Isbn 9788325598211 Wydanie 2017

Publikacja przedstawia zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego w formie porównania dotychczasowych i nowych regulacji prawnych. Omawia również zupełnie nowe regulacje prawne, które zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku w ramach ...

Zobacz Pisma postanowienia decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego
Pisma postanowienia decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595661 Wydanie 2017

Książka zawierająca szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym. Kolejne 2. wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz
Kodeks postępowania administracyjnego nowe instytucje Komentarz

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597337 Wydanie 2017

Komentarz został przygotowany specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, którzy wydają decyzje w trybie KPA. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego oznacza wielką zmianę dla wszystkich organów administracji publicznej ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów
Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788326434709 Wydanie 2014

W książce zaprezentowano przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach administracyjnych, w których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Obrazują one zagadnienia i problemy pojawiające się w różnych obsz ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące
Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325597245 Wydanie 2017

Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.06.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 943) oraz 1.07.2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.) – w podwójnym stanie prawnym. Publikacja zawiera: - Kodeks postępowania administracyjnego - Ustrój sądó ...

Zobacz Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser
Kodeks postępowania administracyjnego komentarz Hauser

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595401 Wydanie 2017

Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego Romana Hausera stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to drugie wydanie Komentarza, które prezentuje w sposób wszech ...