Koszty 2018 po zmianach

Cena 35.30 zł Katalogowa 39 zł

Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, W jaki sposób i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych.

Dodatkowo, w 2018 r. podatników czekają liczne, istotne zmiany w tym zakresie. Dotyczą one m.in.:

- rozliczania wydatków na nabycie niskocennych środków trwałych,
- zasad zaliczania do kosztów usług niematerialnych a także odsetek od pożyczek,
- zakresu stosowania przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów,
- wysokości limitów kosztów związanych z opieką nad dziećmi,
- zaliczania do KUP odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych i WNiP otrzymanych w darowiźnie lub spadku.

Książka szeroko i na licznych przykładach omawia zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w 2018 r.

Oprócz wspomnianych zmian, z książki Czytelnik dowie się:

- Jakie koszty należy ustalać w sposób ryczałtowy
- Jak rozpoznawać KUP w działalności gospodarczej
- Jakie wydatki stanowią KUP z najmu i dzierżawy
- W jaki sposób ustalać koszty uzyskania niektórych przychodów z kapitałów pieniężnych i z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw.