Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny

Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny stanowi całościowe omówienie zagadnień związanych z kontrolą podatkową na tle zmian spowodowanych wejściem w życie ustawy z 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 508 ze zm.). Książka Kontrola podatkowa Komentarz praktyczny została wzbogacona o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych rozstrzygających spory podatników, a także o orzecznictwo NSA.