Kontrola finansowa Audyt - Kontrola finansowa Audyt

Zobacz Nowoczesny audyt wewnętrzny
Nowoczesny audyt wewnętrzny

Gab Isbn 9788363391461 Wydanie 2018

Książka jest kompleksowym przewodnikiem po założeniach i procesach audytu wewnętrznego. Publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wykonywaniem audytów wewnętrznych, kadry zarządzającej przedsiębiorstwami tworzącymi d ...

Zobacz Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia
Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Wolters Kluwer Isbn 9788381242738 Wydanie 2018

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednost ...

Zobacz Modele nadzoru rynku finansowego
Modele nadzoru rynku finansowego

CeDeWu Isbn 9788375562132 Wydanie 2017

W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiązania prawne z zakresu nadzoru Autorka omówiła także m.in.: - wpływ działalności Europejskich Urzędów Nadzoru n ...

Zobacz Jak monitorować wynik finansowy przedsiębiorstwa
Jak monitorować wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326969713 Wydanie 2017

Eksperci podpowiadają, na co zwrócić szczególną uwagę przy ustalaniu wyniku finansowego i w jaki sposób uczynić go narzędziem podejmowania trafnych decyzji finansowych w przyszłości. Z książki dowiesz się, o czym nie wolno Ci zapomnieć ...

Zobacz Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Wolters Kluwer Isbn 9788381074728 Wydanie 2017

Książka przeznaczona jest dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Zainteresuje również menedżerów podmiotów korzystających z usług biegłych rewidentów. W publikacji kompleksowo omówiono różne reżimy odp ...

Zobacz Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego
Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego

CeDeWu Isbn 9788375569544 Wydanie 2017

Celem książki jest wskazanie atrybutów systemów logistycznych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego oraz determinantów ich przepływów strumieni logistycznych. Na tej podstawie opracowanie koncepcji realizacji procedu ...

Zobacz Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP
Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

ODDK Isbn 9788378043430 Wydanie 2017

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmien ...

Zobacz Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
Procedury i dokumentacja badania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw

Difin Isbn 9788380852242 Wydanie 2016

Autorzy przedstawili w książce przebieg procesu badania sprawozdania finansowego wybranej firmy. Zawartość tego opracowania stanowi praktyczną prezentację wdrożenia procedur, metod i technik badania. Znajomość tego procesu stwarza możliwoś ...

Zobacz Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788379693955 Wydanie 2017

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat działalności audytu i wykonywania zawodu audytora, prezentuje zarówno teoretyczne podstawy, w jaki sposób i praktyczne aspekty organizacji, funkcjonowania oraz zastosowania audytu na przykładzie pols ...

Zobacz Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788379693955 Wydanie 2017

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat działalności audytu i wykonywania zawodu audytora, prezentuje zarówno teoretyczne podstawy, w jaki sposób i praktyczne aspekty organizacji, funkcjonowania oraz zastosowania audytu na przykładzie pols ...