Kontrola finansowa Audyt - Kontrola finansowa Audyt

Zobacz Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym
Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym

CeDeWu Isbn 9788381021456 Wydanie 2018

W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane ...

Zobacz Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia
Kontrola zarządcza w placówkach ochrony zdrowia

Wolters Kluwer Isbn 9788381242738 Wydanie 2018

W książce przedstawiono problematykę stosowania obowiązkowej kontroli zarządczej w placówkach ochrony zdrowia - wymaganej przepisami prawa, w szczególności ustawy o finansach publicznych i komunikatów w sprawie kontroli zarządczej w jednost ...

Zobacz Modele nadzoru rynku finansowego
Modele nadzoru rynku finansowego

CeDeWu Isbn 9788375562132 Wydanie 2017

W książce przedstawiono modele nadzoru finansowego, w tym przemiany jakie zaszły i zachodzą w tym zakresie. Analizując rozwiązania prawne z zakresu nadzoru Autorka omówiła także m.in.: - wpływ działalności Europejskich Urzędów Nadzoru n ...

Zobacz Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Wolters Kluwer Isbn 9788381074728 Wydanie 2017

Książka przeznaczona jest dla biegłych rewidentów, adwokatów, radców prawnych oraz sędziów. Zainteresuje również menedżerów podmiotów korzystających z usług biegłych rewidentów. W publikacji kompleksowo omówiono różne reżimy odp ...

Zobacz Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego
Audyt logistyki w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego

CeDeWu Isbn 9788375569544 Wydanie 2017

Celem książki jest wskazanie atrybutów systemów logistycznych w przedsiębiorstwach handlu detalicznego wielkopowierzchniowego oraz determinantów ich przepływów strumieni logistycznych. Na tej podstawie opracowanie koncepcji realizacji procedu ...

Zobacz Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788379693955 Wydanie 2017

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat działalności audytu i wykonywania zawodu audytora, prezentuje zarówno teoretyczne podstawy, w jaki sposób i praktyczne aspekty organizacji, funkcjonowania oraz zastosowania audytu na przykładzie pols ...

Zobacz Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej
Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Isbn 9788379693955 Wydanie 2017

Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat działalności audytu i wykonywania zawodu audytora, prezentuje zarówno teoretyczne podstawy, w jaki sposób i praktyczne aspekty organizacji, funkcjonowania oraz zastosowania audytu na przykładzie pols ...

Zobacz Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych
Kontrola zarządcza w jednostce sektora finansów publicznych

Oficyna Prawa Polskiego Isbn 9788326957741 Wydanie 2016

Kontrola zarządcza to pojęcie wprowadzone ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w dniu 1 stycznia 2010 r. Zmieniło ono sposób postrzegania kontroli w jednostkach sektora publicznego z działań skierowanych na kontrolę finan ...

Zobacz Zasady kontroli w firmie
Zasady kontroli w firmie

Infor Biznes Isbn 9788365622211 Wydanie 2016

Zasady kontroli w firmie. Jak prawidłowo przygotować się na inspekcję podatkową i skarbową, ZUS, PIP, IH, PIS, UOKiK. W poradniku: zasady kontroli kontrola podatkowa i skarbowa jednolity plik kontrolny kontrola przez ZUS, Państwową Inspekcję ...

Zobacz Przygotowanie jednostki do kontroli finansowej cz6- Dotacje udzielanie otrzymywanie i rozliczanie
Przygotowanie jednostki do kontroli finansowej cz6- Dotacje udzielanie otrzymywanie i rozliczanie

Infor Isbn 9788374409261 Wydanie 2016

PRZYGOTOWANIE JEDNOSTKI DO KONTROLI FINANSOWEJ - Przygotowanie jednostki do kontroli finansowej 1. Nieprawidłowe podawanie danych koniecznych do obliczania subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego 2. Rodzaje dotacji udzielanych z budżetu p ...