Komisja przetargowa w praktyce Filipek

Organizacja, badanie i ocena ofert, dokumentacja, indywidualizacja odpowiedzialności
Cena 96.29 zł Katalogowa 128 zł

Książka zawiera ostatnią nowelizację prawa zamówień publicznych implementującą dyrektywy unijne. Dzięki opracowaniu zamawiający i wykonawcy dowiedzą się, W jaki sposób zgodnie z nowymi przepisami skonstruować regulamin pracy komisji przetargowej, odpowiednio dobrać jej członków i konkretnie określić powierzane im zadania i obowiązki. Autorka dokładnie omawia poszczególne rodzaje odpowiedzialności kierownika zamawiającego i członków komisji przetargowej. Opisuje ponadto konkretne przykłady naruszeń przepisów pzp a także dyscypliny finansów publicznych wraz z wysokością i rodzajem kar oraz zasadami ich wymierzania. Wiele uwagi poświęca powoływaniu i funkcjonowaniu nowej instytucji, jaką jest zespół ds. nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.
Do książki dołączono wzory dokumentów niezbędnych przy powołaniu komisji przetargowej (zarówno stałej, jak i doraźnej) oraz powierzeniu czynności poszczególnym jej członkom. Książka zawiera również wykaz organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wraz z zakresem ich działania.
Książka Komisja przetargowa w praktyce odpowiada na pytania:
- Jakie są zasady powoływania i funkcjonowania stałych i doraźnych komisji przetargowych?
- Jaki wpływ na zakres działania komisji ma specyfika danej jednostki?
- jak należy powołać zespół osób do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia i co należy do jego obowiązków?