KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA PAŃSTWOWYCH I SAMJEDW12/E-SUP