KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W13/E-SUP