KOMENTARZ DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄD