Komentarz do planu kont Augustowska

dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych a także dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym) na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2019 roku

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń.