Kodeksowe umowy handlowe

Cena 176.54 zł Katalogowa 239 zł

W książce z umów handlowych omówiono umowy handlowe wyodrębnione normatywnie, mające swoje źródło w przepisach kodeksu cywilnego. Analizie zostały poddane następujące typy umów:

- sprzedaży na raty,
- rachunku bankowego,
- leasingu,
- agencji,
- komisu,
- spedycji,
- składu,
- ubezpieczenia,
- przewozu,
- o roboty budowlane,
- dostawy,
- kontraktacji.

Niniejszy tom jest uzupełnieniem książki Pozakodeksowe umowy handlowe a także Umowy w obrocie gospodarczym. Wzory. Komentarze. Orzecznictwo, które wyczerpująco przedstawiają charakterystyki wszystkich najważniejszych umów handlowych wraz ze wskazaniem konkretnych podstaw prawnych. W nowym wydaniu zaktualizowano nie tylko jego treść merytoryczną, lecz także cytowane orzecznictwo.

Atutem publikacji jest przystępne i przejrzyste przedstawienie umów - wraz z podaniem dokładnych podstaw prawnych oraz aktualnego i wiodącego orzecznictwa Sądu Najwyższego. Każda umowa została przedstawiona w ten sam spójny sposób, a jej opis składa się z poniższych elementów:
- definicja umowy
- przedmiot umowy
- strony umowy
- obowiązki i prawa stron
- charakter prawny umowy
- odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

W książce czytelnik znajdzie odpowiedzi m.in. na te pytania:
- kto ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży na raty?
- z jakich niezbędnych elementów składa się umowa o roboty budowlane?
- jakie są prawa i obowiązki stron umowy leasingu?
- jaka jest treść umowy ubezpieczenia?
- co jest przedmiotem umowy rachunku bankowego?
- W jaki sposób prawidłowo skonstruować umowę agencyjną?