Kodeks spółek handlowych z komentarzem 2017

Stan prawny na październik 2016
Cena 50.28 zł Katalogowa 69 zł
Komentarz do kodeksu spółek handlowych

Praktyczne ujęcie przepisów Kodeksu spółek handlowych, dedykowane kadrze zarządzającej: prezesom, wspólnikom, prokurentom i menedżerom.
Dodatkowo zawiera 10 wzorów dokumentów, które przydadzą się każdemu zarządowi spółki z o.o.
Komentarz do Kodeksu spółek handlowych wyjaśnia ogólny kierunek zmian ze wskazaniem najnowszych nowelizacji. W książce omówiony został nowy stan prawny w kontekście już istniejących przepisów kodeksowych. Książka ma za zadanie omówić w sposób zwięzły i praktyczny zmiany, bez konieczności sięgania do konkretnych przepisów. Jednak czytelnik zainteresowany literalnym brzmieniem przepisów znajdzie w książce także pełną i aktualną treść całego KSH.
W książki uwzględniono również zmiany wprowadzone ustawą Prawo restrukturyzacyjne a także zmiany wprowadzone we wrześniu i październiku 2016 roku.

Z komentarz dowiesz się:
- o zmianach w prawie spółek handlowych;
- bezpiecznie i w zgodzie z przepisami będziesz zarządzał swoją firmą;
- przeczytasz o najnowszych przepisach i ostatnich zmianach prawnych;
- zdobędziesz wiedzę zgodną z aktualnym stanem prawnym;
- unikniesz błędów wynikających z wadliwego stosowania Ksh;
- uzyskasz kompleksową i przejrzystą informację.

Założenia i objaśnienia skrótów
Wprowadzenie
Przyczyny i cele nowelizacji
Omówienie głównych aspektów nowelizacji
Nowe definicje pojęć używanych w Kodeksie spółek handlowych
Zawarcie umowy spółki jawnej za pomocą wzorca umowy
Zbycie praw i obowiązków wspólnika spółki powstałej z wykorzystaniem wzorca umowy, udostępnionego w systemie teleinformatycznym
Zmiana umowy spółki jawnej utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy, udostępnionego w systemie teleinformatycznym
Zmiana adresu siedziby spółki jawnej, rozwiązanie spółki i składanie sprawozdań finansowych w spółce jawnej utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy, udostępnionego w systemie teleinformatycznym
Mniejsze wymogi dotyczące wzorów podpisów w spółkach jawnych i komandytowych
Ustanawianie prokury
Zawarcie umowy spółki komandytowej za pomocą wzorca umowy
Zmiany dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach zawiązanych z wykorzystaniem wzorca umowy
Zbycie udziałów w spółce z o.o.
Lista wspólników spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
Odstąpienie od obowiązku zgłaszania wzorów podpisów w spółce z o.o. i akcyjnej
Podejmowanie uchwał w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
Prokura w spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca
Instytucja pełnomocnika do zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Obniżenie niektórych opłat w postępowaniu rejestrowym
Zestawienie zmian w ksh wprowadzonych ustawą z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw
10 wzorów dokumentów dla zarządu spółki z o.o.
Regulamin zarządu
Regulamin wynagradzania członków zarządu
Zakres obowiązków członka zarządu
Uchwała zarządu o wypłacie zaliczki na dywidendę
Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie utworzenia oddziału spółki
Uchwała zarządu wyrażająca zgodę na zbycie udziału
Zgoda na zbycie udziałów w spółce z o.o.
Księga udziałów
Odmowa zgody na dokonanie kontroli indywidualne przez wspólnika
Rezygnacja członka zarządu