Kodeks spółek handlowych Łączenie podział i przekształcanie spółek Komentarz

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Cena 155.14 zł Katalogowa 199 zł
Komentarz do kodeksu spółek handlowych

Książka ma charakter komentarza praktycznego, koncentrującego się na zagadnieniach związanych z faktycznym zastosowaniem procedur łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych w codziennym obrocie gospodarczym. Autorzy - przede wszystkim doradcy transakcyjni - korzystając ze swojego bogatego doświadczenia w obsłudze podmiotów gospodarczych, przybliżyli tę skomplikowaną problematykę. W komentarzu szeroko omówiono przebieg regulowanych Kodeksem spółek handlowych procedur połączenia, podziału a także przekształcenia na każdym ich etapie – zarówno menadżerskim, W jaki sposób i właścicielskim i sądowym. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym szczegółowe omówienie połączeń transgranicznych, coraz częściej spotykanych w praktyce obrotu. Analizę poszczególnych regulacji prawnych uzupełnia zbiór wzorcowych dokumentów i pism mających zastosowanie w procedurach łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych. Opracowanie jest skierowane do menedżerów, przedsiębiorców, ale także adwokatów, radców prawnych i sędziów.