Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Komentarz do kodeksu spółek handlowych

Książka stanowi szczegółowy komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania.