Kodeks spółek handlowych Edycja Sądowa

Stan prawny 10 stycznia 2019 roku
Cena 51.35 zł Katalogowa 65 zł

Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Monitor Sądowy i Gospodarczy. Prawo upadłościowe a także inne akty prawne. Edycja Sądowa. KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. oraz inne akty prawne. Edycja Sądowa zawiera:

- Kodeks spółek handlowych
- Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
- Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym
- Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego
- Prawo przedsiębiorców
- Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej – wyciąg
- Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
- Prawo własności przemysłowej
- Prawo upadłościowe

Zbiór zawiera następujące zmiany:
Kodeks spółek handlowych:
1.3.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2244).
Kodeks cywilny:
15.2.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 80),
1.3.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244).
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym:
1.2.2019 r. – zmiana z ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398).
Prawo przedsiębiorców:
1.2.2019 r. – zmiany wynikające z częściowego wejścia w życie w zakresie art. 24 ust. 6.
Prawo własności przemysłowej:
10.12.2018 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2302).
Prawo upadłościowe:
25.11.2018 r. – zmiany z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).
Prawo restrukturyzacyjne:
25.11.2018 r. – zmiany z ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1629).