Kodeks spółek handlowych komentarz 2018

Książki przedstawiają pogłębioną analizę poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenie, organizacja, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych, przepisów karnych omawianej ustawy

Kodeks spółek handlowych - Kodeks spółek handlowych komentarz

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595395 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W s ...

Zobacz Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych
Obowiązek lojalności w spółkach kapitałowych

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325568887 Wydanie 2014

Książka ukazuje podstawy obowiązku lojalności oraz jego funkcję jako remedium na konflikty interesów występujące w spółkach kapitałowych. W części monografii poświęconej obowiązkowi lojalności funkcjonariuszy omówiono w większości ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076371 Wydanie 2017

Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone międ ...

Zobacz Prawo spółek Pyzioł Szumański
Prawo spółek Pyzioł Szumański

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585730 Wydanie 2016

Książka z prawa spółek jest adresowana nie tylko do studentów wydziałów prawa polskich uczelni jako podręcznik akademicki oraz do aplikantów sędziowskich, adwokackich, radcowskich i notarialnych jako repetytorium z tego zakresu, ale także ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1

Wolters Kluwer Isbn 9788381072397 Wydanie 2017

Tom 1 Komentarza do Kodeksu spółek handlowych stanowi kompendium na temat funkcjonowania spółek osobowych, tj. spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej w obrocie prawnym. W ramach każdego typu ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595425 Wydanie 2017

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwią ...

Zobacz Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki
Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378043577 Wydanie 2017

Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, w tym m.in. w ramach spółki akcyjnej, komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o., wymusza czasami poszukiwanie dodatkowego finansowania na różne cele. Często spółki sięgają po finansowanie banko ...

Zobacz Prawo spółek handlowych Koch
Prawo spółek handlowych Koch

Wolters Kluwer Isbn 9788381076685 Wydanie 2017

Podręcznik jest dziełem wykładowców związanych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – praktyków i wybitnych znawców tematu. Zostały w nim zaprezentowane zagadnienia dotyczące tworzenia, organizac ...

Zobacz Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność Spółek Skarbu Państwa
Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność Spółek Skarbu Państwa

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325586157 Wydanie 2017

Celem monografii jest zgłębienie za pomocą ekonomicznej analizy prawa problematyki poszukiwania efektywności spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które powszechnie są postrzegane jako nieefektywne. Istota problemu badawczego sprowadza ...

Zobacz Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym
Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym

Wolters Kluwer Isbn 9788381074483 Wydanie 2017

Publikacja jest efektem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Spółki Skarbu Państwa na rynku kapitałowym , zorganizowanej 6 października 2016 r. w Warszawie przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskie ...