Kodeks spółek handlowych komentarz 2018

Książki przedstawiają pogłębioną analizę poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenie, organizacja, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie, łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych, przepisów karnych omawianej ustawy

Kodeks spółek handlowych - Kodeks spółek handlowych komentarz

Zobacz Przekształcanie spółek handlowych Tomczak
Przekształcanie spółek handlowych Tomczak

Wydawnictwo ODDK Isbn 9788378041375 Wydanie 2013

Instruktaż, który krok po kroku przeprowadzi czytelnika po arkanach przekształceń spółek handlowych. Od planu przekształcenia i dokumentacji finansowej do planu, roli biegłego, rozliczeń z wspólnikami nieuczestniczącymi w przekształceniu ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych z komentarzem Wydanie z CD
Kodeks spółek handlowych z komentarzem Wydanie z CD

Wiedza i Praktyka Isbn 9788326973703 Wydanie 2018

Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks spółek handlowych z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzanych do 9 października 2016 r. Całość została uzupełniona o zbiór 10 wzorów dokumentów dla zarządu. Wśród nich warto wymie ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b
Kodeks spółek handlowych Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-300 KSH Tom 2a-2b

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788381286732 Wydanie 2018

W skład pakietu wchodzą: Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 151-226 KSH.Tom 2a i Kodeks spółek handlowych.Spółka z o.o. Komentarz do art. 227-300 KSH.Tom 2b ...

Zobacz Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych
Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Komentarz do art 201-211 Kodeksu spółek handlowych

Wydawnictwo Difin Isbn 9788376417004 Wydanie 2012

Szczegółowe omówienie tych przepisów Kodeksu spółek handlowych, które stanowią podstawę funkcjonowania zarządu w spółce z o.o., tj. art. 201 – 211 KSH. Publikacja stanowi pozycję dla praktyków, tj. zarówno prawników specjalizującyc ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 2 Komentarz do art. 151–300

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381243780 Wydanie 2018

W tomie drugim dużego komentarza do kodeksu spółek handlowych pod redakcją prof. Andrzeja Kidyby omówiono przepisy regulujące działanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorami publikacji są znakomici przedstawiciele nauki prawa ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz
Kodeks spółek handlowych Komentarz Rodzynkiewicz

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381245012 Wydanie 2018

Komentarz do kodeksu spółek handlowych stanowi omówienie przepisów Kodeksu spółek handlowych w szerszym kontekście innych ustaw mających znaczenie dla wykładni i stosowania prawa spółek handlowych, w tym m.in.: ustaw regulujących rynek ka ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Tom 4
Kodeks spółek handlowych Tom 4

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325585440 Wydanie 2016

Dzieła z serii Duże Komentarze Becka należą do najobszerniejszych na rynku wydawniczym komentarzy omawiających najważniejsze ustawy systemu prawnego. Dzięki wiedzy autorów – wybitnych znawców poszczególnych dziedzin prawa – tworzą one ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak
Kodeks spółek handlowych Komentarz Bieniak

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595425 Wydanie 2017

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych stanowi wyczerpujące omówienie przepisów ogólnych mających zastosowanie do wszystkich typów spółek, analizę poszczególnych spółek handlowych – ich tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwią ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2
Kodeks spółek handlowych Komentarz Tom 1 i 2

Wolters Kluwer Polska Isbn 9788381076371 Wydanie 2017

Komentarz do wszystkich przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych. Nacisk położono na prezentację problemów, jakie wyłaniają się w praktyce ich stosowania. W komentarzu uwzględniono zmiany do Kodeksu spółek handlowych wprowadzone międ ...

Zobacz Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara
Kodeks spółek handlowych Komentarz Jara

Wydawnictwo C.H.Beck Isbn 9788325595395 Wydanie 2017

Komentarz do kodeksu spółek handlowych prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W s ...