Kodeks rodzinny i opiekuńczy The Family and Guardianship Code

Cena 75.96 zł Katalogowa 99 zł
Książka z prawa rodzinnego

Drugie, poprawione i zaktualizowane wydanie tłumaczenia Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przygotowane zostało z myślą o prawnikach, studentach prawa a także tłumaczach. Tekst tłumaczenia zawiera stan prawny na czerwiec 2018 roku i zawiera zmiany do ustawy, które weszły w życie od czasu ukazania się wydania pierwszego (to jest od 2010 roku).