Kodeks pracy z komentarzem i orzecznictwem sądowym

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 rok. Zbiór przepisów z zakresu prawa pracy, jaki oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera Kodeks pracy, ustawę wprowadzającą kodeks pracy, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy a także o zmianie niektórych ustaw, a także ustawę o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.