Kodeks pracy Komentarz Baran

Cena 199.01 zł Katalogowa 259 zł

Komentarz do kodeksu pracy przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w Kodeksie pracy. W czwartym wydaniu zostały uwzględnione najnowsze zmiany w zakresie wydawania świadectw pracy a także wprowadzania regulaminów.
Komentarz zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z zakresu prawa pracy. Czytelnik ma również opcja zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. W korzystaniu z komentarza pomoże szczegółowy indeks rzeczowy.