Kodeks postępowania karnego Twoje prawo

Stan prawny 7 stycznia 2019 roku
Cena 12.83 zł Katalogowa 14,9 zł

Seria Twoje prawo to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw, opatrzone często słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Adresowana jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, W jaki sposób i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określona dziedziną prawa. Kodeks postępowania karnego z wprowadzeniem 2018 Twoje prawo.
Stan prawny 7 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie:
Kodeks postępowania karnego – nowy tekst jednolity (Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 1987)
1.1.2019 r. – zmiany: z ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej a także edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467); z ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 771).
23.6.2018 r. – zmiany wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2405).