Kodeks postępowania karnego Tom 1 Komentarz do art 1-166

Cena 251.45 zł Katalogowa 329 zł

Pierwsza część komentarza do kodeksu postępowania karnego, pod redakcją naukową profesora Ryszarda A. Stefańskiego i sędziego Stanisława Zabłockiego, przygotowanego przez uznane autorytety z zakresu prawna karnego procesowego, przedstawicieli zarówno praktyki prawniczej, W jaki sposób i nauki.
Zawiera szczegółowe omówienie naczelnych zasad procesu karnego, właściwości i składu sądu, statusu stron, obrońców i pełnomocników a także czynności procesowych.
Szczególną uwagę poświęcono nowym lub zmienionym przepisom, co do których nie ma ponadto lub jest jedynie nieliczna literatura, a orzecznictwo nie zostało jeszcze wykształcone lub ujednolicone. Pomoże to czytelnikom w rozwiązaniu wielu wątpliwości interpretacyjnych powstałych w wyniku wprowadzenia, a następnie odwrócenia tzw. dużej nowelizacji k.p.k.
W komentarzu do kodeksu postępowania karnego zaprezentowano też niektóre z nieobowiązujących już zmian wprowadzonych tzw. dużą nowelizacją k.p.k. W trybie kasacyjnym proceduralna prawidłowość tych postępowań przez długi czas będzie badana z uwzględnieniem treści nieobowiązujących przepisów.
W komentarzu do kodeksu postępowania karnego prezentowane są liczne poglądy wypowiadane w literaturze i orzecznictwie, w tym niekiedy przeciwstawne, wobec których autorzy zajmują jednoznaczne stanowisko.