Kodeks postępowania karnego oraz ustawy towarzyszące

Stan prawny: 1 września 2018 r
Cena 37.44 zł Katalogowa 49 zł

Teksty ustaw Becka zawierają:
- Kodeks postępowania karnego
- Kodeks karny wykonawczy
- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
- Opłaty w sprawach karnych
- Postępowanie w sprawach nieletnich
- Przeciwdziałanie narkomanii
- Akty wykonawcze

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego procesowego. Adresowana jest do prawników a także studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania książki uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.
Całość publikacji poprzedza wprowadzenie prof. dr hab. Michała Królikowskiego, opisujące zmiany w Kodeksie postępowania karnego, wchodzące w życie 1.7.2015 r.