Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzyszące

Książka z kodeksu postępowania cywilnego Becka zawiera:
- Kodeks postępowania cywilnego
- Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym
- Komornicy sądowi i egzekucja
- Koszty sądowe w sprawach cywilnych
- Prokuratura Generalna Skarbu Państwa
- Akty wykonawcze

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z postępowania cywilnego. Adresowana jest do prawników a także studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania książki uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.