Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
Cena 104.85 zł Katalogowa 139 zł
Komentarz do prawa administracyjnego, nowe przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Książka ze wzorami pism i dokumentów stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika a także pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych oraz przedstawiają modelowe rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce administrowania, w różnych obszarach działalności organów administracji publicznej:
- od organów samorządu gminy, powiatu i województwa
- poprzez administrację rządową zespoloną i niezespoloną
- aż po działalność organów centralnych.

W opracowaniu uwzględniono zmiany przepisów, istotne dla prezentowanych zagadnień, które miały miejsce od ostatniego wydania.