Kodeks postępowania administracyjnego wzory pism i dokumentów

Komentarz do prawa administracyjnego, nowe przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Książka zawiera wzory pism w sprawach administracyjnych i stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika a także pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych oraz przedstawiają modelowe rozwiązania problemów pojawiających się w praktyce administrowania, w różnych obszarach działalności organów administracji publicznej od organów samorządu gminy, powiatu i województwa poprzez administrację rządową zespoloną i niezespoloną aż po działalność organów centralnych. W książce uwzględniono zmiany przepisów, istotne dla prezentowanych zagadnień, które miały miejsce od ostatniego wydania.