Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Stan prawny 1 września 2018 roku
Cena 29.95 zł Katalogowa 39 zł

Teksty ustaw Becka z kodeksu postępowania administracyjnego zawierają:
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustrój sądów administracyjnych
- Postępowanie egzekucyjne w administracji
- Postępowanie przed sądami administracyjnymi
- Samorządowe kolegia odwoławcze
- Trybunał Konstytucyjny
- Ordynacja podatkowa a także inne akty prawne

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa administracyjnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania książki uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa. Stan prawny: 1 września 2018 r.