Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Cena 33.23 zł Katalogowa 39 zł

Zbiór ustaw z prawa administracyjnego

Reforma prawa administracyjnego, nowe przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Książka obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.06.2017 r. (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 943) a także 1.07.2017 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649 ze zm.) – w podwójnym stanie prawnym. Publikacja zawiera:
- Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustrój sądów administracyjnych
- Postępowanie egzekucyjne w administracji
- Postępowanie przed sądami administracyjnymi
- Samorządowe kolegia odwoławcze
- Trybunał Konstytucyjny
- Ordynacja podatkowa oraz inne akty prawne

Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa administracyjnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania książki uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.