Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy towarzyszące

Cena 29.95 zł Katalogowa 39 zł

Zbiór ustaw z prawa administracyjnego

Reforma prawa administracyjnego, nowe przepisy od 1 czerwca 2017 roku

Książka zawiera:

Kodeks postępowania administracyjnego
Ustrój sądów administracyjnych
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Postępowanie przed sądami administracyjnymi
Samorządowe kolegia odwoławcze
Trybunał Konstytucyjny
Ordynacja podatkowa
a także inne akty prawne
Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa administracyjnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywania zawodu. Kolejne wydania książki uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.

Najbardziej aktualny stan prawny
Czytelne hasła i tekst
Przypisy od Redakcji
Boldowanie najnowszych zmian
Wybór najważniejszych aktów prawnych
Indeks rzeczowy